Zoomaussuhteen muuttaminen

Voit asettaa laitteen säätämään automaattisesti kopiosuhteen, tai voit asettaa kopiosuhteen manuaalisesti.
Tässä jaksossa kerrotaan esimerkki lokeron valitsemisesta tallennuspaikaksi.
TÄRKEÄÄ
Jos haluat käyttää Esiasetettua zoomia tehdäksesi seuraavia suurennuksia, aseta alkuperäiset vaakasuuntaisesti. Alkuperäisen asettaminen vaakasuoraan tarkoittaa sen pitemmän sivun asettamista vaakasuoraan. (Katso "Suunta.")
A4 → A3
A5 → A3

Esiasetettu Zoomaus

Voit käyttää esiasetettuja kopio (zoomaus) suhteita suurentaaksesi tai pienentääksesi vakiokokoisia alkuperäisiä muihin vakiokokoihin.
1.
Paina  → [Skannaa ja tallenna] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → paina [Skannaus].
3.
Paina [Kopiosuhde] → valitse haluamasi zoomaussuhde → paina [OK].

Zoomaussuhteen määrittäminen prosentteina

Voit pienetää tai suurentaa alkuperäisiä millä hyvänsä zoomaussuhteella 1% askelin. Käytettävissä on zoomaussuhteet 25% - 400% Lokero-toiminnossa, ja 50% - 200% Muistiväline-toiminnossa. Samaa skannaussuhdetta käytetään vaakasuuntaisille ja pystysuuntaisille akseleille.
1.
Paina  → [Skannaa ja tallenna] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → paina [Skannaus].
3.
Paina [Kopiosuhde] → säädä zoomaussuhde painikkeilla [-] ja [+] → paina [OK].

Automaattinen suhde

Kun valitset tämän toiminnon, laite valitsee automaattisesti zoomaussuhteen joka perustuu valitsemaasi tallennuskokoon. Käytettävissä on zoomaussuhteet 25% - 400% Lokero-toiminnossa, ja 50% - 200% Muistiväline-toiminnossa. Samaa skannaussuhdetta käytetään vaakasuuntaisille ja pystysuuntaisille akseleille.
1.
Paina  → [Skannaa ja tallenna] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → paina [Skannaus].
3.
Paina [Kopiosuhde] → [Aut.].
4.
Valitse haluamasi tulostuskoko → paina [OK].

Mittazoomaus

Tällä toiminnolla voit suurentaa tai pienentää alkuperäisiä syöttämällä erilliset mitat alkuperäiselle ja kopiopaperille. Käytettävissä ovat kopio (zoomaus) suhteet 25% - 400% kun alkuperäinen asetetaan valotuslasille, tai 25% - 200% kun alkuperäinen asetetaan syöttölaitteeseen.
TÄRKEÄÄ
Toiminto on käytettävissä vain tallennettaessa tiedostoja lokeroon
HUOMAUTUS
Laite muuntaa määritetyt koot kopio zoomaussuhteeksi (%) seuraavalla kaavalla. Tulos pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.
Zoomaussuhde (%) = (datan tulostuskoko (mm/alkuperäisen koko(mm)) x 100
1.
Paina  → [Skannaa ja tallenna] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → paina [Skannaus].
3.
Paina [Kopiosuhde] → [Aseta pituu- den mukaan].
4.
Valitse vaakasuuntainen ja pystysuuntainen kopiosuhde alkuperäisen ja kopion koolle.
Jos et halua muuttaa vaakasuuntaista ja pystysuuntaista kopiosuhdetta, valitse [Sama XY -suhde]. Muuttaaksesi kopiosuhdetta, valitse [Vapaa XY].
Jos valitset [Sama XY -suhde]:
Jos valitset [Vapaa XY]:
Jos valitset [Sama XY -suhde]:
Voit asettaa saman kopio (zoomaus) suhteen sekä vaaka- (X) että pystyakselille (Y).
Paina [Sama XY -suhde].
Paina [Alkuper. koko] → syötä arvo.
Paina [Lähtevän datan koko] → syötä arvo.
Voit syöttää alkuperäisen leveyden tai pituuden arvon. Jos syötät alkuperäisen kooksi leveyden, muista myös määrittää tulostuskoon leveys ja päinvastoin.
Jos valitset [Vapaa XY]:
Voit asettaa eri kopiosuhteet sekä vaaka- että pystyakselille.
Paina [Vapaa XY].
Paina [X] ja [Y] kohtaan <Alkuper. koko> → syötä arvot.
Paina [X] ja [Y] kohtaan <Lähtevän datan koko> → syötä arvot.
Voit syöttää alkuperäisen leveyden tai pituuden arvon. Jos syötät alkuperäisen kooksi leveyden, muista myös määrittää tulostuskoon leveys ja päinvastoin.
5.
Paina [OK].
Laite laskee automaattisesti oikean kopio (zoomaus) -suhteen perustuen syöttämiisi arvoihin. Alkuperäinen kuva saattaa kuitenkin hieman rajautua, riippuen paperin koosta.

X ja Y-akselien asettaminen itsenäisesti

Suhdezoomauksella voit määrittää eri XY-kopiosuhteet suurennukselle tai pienennykselle prosentteina. Käytettävissä ovat kopio (zoomaus) suhteet 25% - 400% kun alkuperäinen asetetaan valotuslasille, tai 25% - 200% kun alkuperäinen asetetaan syöttölaitteeseen.
TÄRKEÄÄ
Toiminto on käytettävissä vain tallennettaessa tiedostoja lokeroon
HUOMAUTUS
Jos asetat zoomaussuhteen Esiasetettu XY-suhde toiminnolla, alkuperäisen kuvaa saatetaan kääntää ennen tulostamista. Laite laskee kääntämistarpeen alkuperäisen koon ja määritettyyn zoomaussuhteen perusteella.
1.
Paina  → [Skannaa ja tallenna] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → paina [Skannaus].
3.
Paina [Kopiosuhde] → [XY-suhde].
4.
Paina [X] ja [Y] → paina [-] tai [+] määrittääksesi kopiosuhteet.
Voit syöttää numerot myös numeropainikkeilla.
5.
Paina [OK].

TÄRKEÄÄ
Et voi skannata erittäin läpinäkyviä alkuperäisiä, kuten piirtoheitinkalvoja, käyttämällä automaattista kopiosuhteen asetusta. Käytä Esiasetettua zoomausta tai Zoomausta prosentteina sen sijasta.
Jotta voisit käyttää asetusta [Aut.], alkuperäisten on oltava vakiokokoisia:
A3, A4, A4R, A5, A5R tai A6R. (Voit asettaa A6R alkuperäiset vain valotuslasille.)
Voit valita [Aut.] Kopiosuhteeksi vain jos lukutarkkuudeksi on asetettu 300 x 300 dpi tai 600 x 600 dpi.
HUOMAUTUS
Jos todellinen tulostuskoko eroaa zoomaussuhteesta joka määritettiin kohdassa [Aut.], voit säätää sitä [Zoomauksen hienosäätö] -toiminnolla. (Katso "Zoomauksen hienosäätö.")
Jos alkuperäinen asetetaan valotuslasille, zoomaussuhde tulee automaattisesti näkyviin kun syöttölaite suljetaan, mikäli alkuperäisen koko voidaan tunnistaa.
Jos asetat alkuperäisen syöttölaitteeseen, zoomaussuhde tulee näkyviin kun painat .
Palauta kopiosuhteeksi 100 % painamalla [1:1 (100%)].
18F1-151