Skannauskokojen määrittäminen/tallentaminen

Voit manuaalisesti määrittää skannauskoon kun skannaat alkuperäisiä joita ei voi tunnistaa käyttämällä [Aut.]-toimintoa. Voit myös tallentaa määritetyn skannauskoon.

Skannauskoon määrittäminen

1.
Paina  → [Skannaa ja tallenna] → [Muistiväline].
2.
Valitse haluamasi muistiväline → valitse vastaanottohakemisto → paina [Skannaus].
3.
Paina [Skannauskoko] → valitse skannauskoko.
Määrittääksesi esiasetetun skannauskoon:
Valitaksesi ei-vakion skannauskoon:
Skannauskoon määrittäminen syöttämällä arvot:
Tallennetun skannauskoon valitseminen:
Määrittääksesi esiasetetun skannauskoon:
Valitse skannauskoko jonka haluat määrittää.
Valitaksesi ei-vakion skannauskoon:
Paina [Vapaa koko].
Skannauskoon määrittäminen syöttämällä arvot:
Paina [Muok.].
Paina [X] tai [Y] → syötä skannauskoko millimetreinä.
Valotuslasi
Tallennetun skannauskoon valitseminen:
Paina [Muok.] → valitse [Tallennettu koko 1] tai [Tallennettu koko 2].
4.
Paina [OK].

Skannauskoon tallentaminen

1.
Paina  → [Skannaa ja tallenna] → [Muistiväline].
2.
Valitse haluamasi muistiväline → valitse vastaanottohakemisto → paina [Skannaus].
3.
Paina [Skannauskoko] → [Muok.].
4.
Paina [Tallenna koko] → valitse [Tallennettu koko 1] tai [Tallennettu koko 2].
5.
Paina [X] tai [Y] → syötä skannauskoko millimetreinä.
6.
Paina [OK] → [Peruuta asetukset] → [OK].

TÄRKEÄÄ
Et voi valita asetusta [Aut.] kun skannaat seuraavantyyppisiä alkuperäisiä. Valitse haluamasi skannauskoko.
Ei-vakiokokoiset alkuperäiset
Erittäin läpinäkyvät alkuperäiset, kuten piirtoheitinkalvot
Alkuperäiset, joissa on erittäin tumma taustapuoli
Pienemmät alkuperäiset kuin A5 tai A5R
Aseta alkuperäinen valotuslasille kun [Muok.] on asetettu skannauskooksi.
18F1-152