Skannauskokojen määrittäminen/tallentaminen

Voit manuaalisesti määrittää skannauskoon kun skannaat alkuperäisiä joita ei voi tunnistaa käyttämällä [Autom. koko]-toimintoa. Voit myös tallentaa määritetyn skannauskoon.

Skannauskoon asetukset

1.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → määritä vastaanottaja → paina skannauskoko-painiketta.
2.
Valitse haluamasi skannauskoko.
Jos haluat skannata vakion skannauskoon:
Jos haluat valita ei-vakion skannauskoon joka on pitempi kuin A3:
Jos haluat valita ei-vakion skannauskoon joka on pienempi kuin A3
Jos haluat skannata ei-vakion skannauskoon:
Jos haluat skannata tallennetun skannauskoon:
Jos haluat skannata vakion skannauskoon:
Valitse haluamasi skannauskoko.
Jos haluat skannata A3-kokoisen alkuperäisen, jonka kuva ulottuu reunoihin asti ilman, että se rajautuu, aseta alkuperäinen valotuslasille → paina [A3+]. (Katso "Valotuslasi.")
Jos haluat valita ei-vakion skannauskoon joka on pitempi kuin A3:
Paina [Pitkä alku- peräinen].
Jos haluat skannata pitkiä alkuperäisiä, joiden leveys on 432 mm - 630 mm, paina [Pitkä alku- peräinen].
TÄRKEÄÄ
Jos skannaat pitkiä alkuperäisiä syöttölaitteesta, Alkuperäisten luovutustason lisätasoa ei tulisi vetää ulos jotta skannatut alkuperäiset eivät rypistyisi.
Tue tässä tapauksessa alkuperäisiä kädellä kun syötät ja luovutat paperia.
Jos haluat valita ei-vakion skannauskoon joka on pienempi kuin A3
Paina [Vapaa koko].
Voit skannata kaksipuolisia alkuperäisiä.
Jos haluat skannata ei-vakion skannauskoon:
Paina [Muok.].
Paina [X] ja [Y] → syötä skannauskoko mm numeropainikkeilla → paina [OK].
Valotuslasi
Jos haluat skannata tallennetun skannauskoon:
Paina [Muok.] → valitse [Tallennettu koko 1] tai [Tallennettu koko 2] → paina [OK].
3.
Paina [OK].

Skannauskoon tallentaminen

1.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → paina skannauskoko-painiketta.
2.
Paina [Muok.].
3.
Paina [Tallenna koko] → [Tallennettu koko 1] tai [Tallennettu koko 2].
4.
Paina [X] ja [Y] → syötä skannauskoko mm numeropainikkeilla → paina [OK].
5.
Paina [Peruuta asetukset] → [Peruuta].

TÄRKEÄÄ
Et voi valita asetusta [Aut.] kun skannaat seuraavantyyppisiä alkuperäisiä. Valitse haluamasi skannauskoko.
Ei-vakiokokoiset alkuperäiset
Erittäin läpinäkyvät alkuperäiset, kuten piirtoheitinkalvot
Alkuperäiset, joissa on erittäin tumma taustapuoli
Pienemmät alkuperäiset kuin A5 tai A5R
Ota huomioon kun asetat [Muok.]:
Aseta alkuperäiset valotuslasille.
Lähetettyjä kuvia ei käännetä.
Ota huomioon kun asetat [Pitkä alku- peräinen]:
Aseta alkuperäiset syöttölaitteeseen.
Voit asettaa zoomaussuhteeksi vain 100%.
Ota huomioon kun asetat [Vapaa koko]:
Aseta alkuperäiset syöttölaitteeseen.
18F1-131