Zoomaussuhteen muuttaminen

Voit asettaa laitteen säätämään automaattisesti kopiosuhteen, tai voit asettaa kopiosuhteen manuaalisesti.
TÄRKEÄÄ
Jos haluat käyttää Esiasetettua zoomia tehdäksesi seuraavia suurennuksia, aseta alkuperäiset vaakasuuntaisesti. Alkuperäisen asettaminen vaakasuoraan tarkoittaa sen pitemmän sivun asettamista vaakasuoraan. (Katso "Suunta.")
A4 → A3
A5 → A3

Esiasetettu Zoomaus

Voit käyttää esiasetettuja kopio (zoomaus) suhteita suurentaaksesi tai pienentääksesi vakiokokoisia alkuperäisiä muihin vakiokokoihin.
1.
Paina → [Skannaa ja lähetä].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [Kopiosuhde].
3.
Valitse zoomaussuhde → paina [OK] → [Sulje].

Zoomaussuhteen määrittäminen prosentteina

Voit pienetää tai suurentaa alkuperäisiä millä hyvänsä zoomaussuhteella 1% askelin. Samaa skannaussuhdetta käytetään vaakasuuntaisille ja pystysuuntaisille akseleille.
1.
Paina → [Skannaa ja lähetä].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [Kopiosuhde].
3.
Määritä zoomaussuhde painamalla [-] ja [+]→ paina [OK] → [Sulje].

Automaatinen zoomaus

Voit automaattisesti suurentaa tai pienentää alkuperäisen määritettyyn paperikokoon. Samaa skannaussuhdetta käytetään vaakasuuntaisille ja pystysuuntaisille akseleille.
1.
Paina → [Skannaa ja lähetä].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [Kopiosuhde].
3.
Paina [Aut.] → valitse alkuperäisen koko → paina [OK].
4.
Paina [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Jos haluat lähettää asetuksella [Aut.], aseta tarkkuudeksi 300 x 300 dpi tai 600 x 600 dpi.
Suurin kuvakoko, jonka voit lähettää tarkkuudella 600 x 600 dpi, on A3. Jos alkuperäisen koko on tätä suurempi, se voi leikkautua.
Jos skannauskooksi on valittu [Pitkä alku- peräinen], asiakirjat voidaan lähettää vain zoomaussuhteella 100%.
Jos asetat tiedostomuodoksi PDF (Jäljitys & Pehmennys), PDF (Pakattu), PDF (OCR), XPS (Pakattu), XPS (OCR) tai OOXML, voit lähettää vain zoomaussuhteella [1:1 (100%)] tai [Aut.].
HUOMAUTUS
Palauta kopiosuhteeksi 100 % painamalla [1:1 (100%)].
18F1-13L