Kehyksen poisto

Tämän toiminnon avulla voit poistaa varjot ja viivat, jotka ilmestyvät kun skannataan erityyppisiä alkuperäisiä. Kehyksen poistoja on kolmea tyyppiä: [Poista alkup. kehys], [Kirjan kehyk- sen poisto] ja [Rei'itysjäl- kien poisto].
TÄRKEÄÄ
Varmista, että asetat alkuperäisen valotuslasille. Älä aseta rei'itettyjä alkuperäisiä syöttölaitteeseen, sillä se saattaa vahingoittaa alkuperäisiä. Aseta alkuperäinen valotuslasille.

Alkuperäisen kehyksen poisto

Tämä tapa poistaa alkuperäisen ympärille ilmaantuvat mustat reunat ja kehysviivat kun alkuperäinen on pienempi kuin valittu skannauskoko. Voit käyttää tätä toimintoa myös valkoisen reunuksen muodostamiseen skannatun kuvan ympärille.
Esimerkki: A5-alkuperäisen skannaaminen kokoon A4.
Alkuperäisen kehyksen
Ei valittu
Alkuperäisen kehyksen
Valittu
1.
Paina → [Skannaa ja lähetä].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [Kehyksen poisto].
3.
Paina [Poista alkup. kehys].
Määrittääksesi alkuperäisen koon, paina [Muuta] → valitse koko → paina [OK].
TÄRKEÄÄ
Voit asettaa Alkuperäisen kehyksen poiston vain sen kokoisille alkuperäisille, jotka näkyvät kosketusnäytössä.
4.
Asettaa kehyksen poistoleveyden.
Jos haluat asettaa saman leveyden kaikille reunoille:
Jos haluat asettaa leveyden kullekin reunalle erikseen:
Jos haluat asettaa saman leveyden kaikille reunoille:
Aseta kehyksen poistoleveys painamalla [-] tai [+].
Jos haluat asettaa leveyden kullekin reunalle erikseen:
Paina [Riippumaton säätö].
Valitse haluamasi reunat → paina [-] tai [+] asettaaksesi kunkin reunan poistoleveydet.
Palataksesi näyttöön, jossa kaikki neljä reunusta voidaan asettaa samanlevyiseksi, paina [Yhtenäinen reunus].
5.
Paina [OK] → [Sulje].

Kirjan kehyksen poisto

Tällä toiminnolla poistat tummat reunat sekä keski- ja reunaviivat, joita ilmestyy kun skannaat kirjan tai sidotun alkuperäisen aukeaman.
Kirjan kehyksen poisto
Ei valittu
Kirjan kehyksen poisto
Valittu
1.
Paina → [Skannaa ja lähetä].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [Kehyksen poisto].
3.
Paina [Kirjan kehyk- sen poisto].
Määrittääksesi alkuperäisen koon, paina [Muuta] → valitse koko → paina [OK].
TÄRKEÄÄ
Voit määrittää Kirjan kehyksen poiston vain sen kokoisille alkuperäisille, jotka näkyvät kosketusnäytössä.
4.
Asettaa kehyksen poistoleveyden.
Jos haluat asettaa saman leveyden kaikille reunoille:
Jos haluat asettaa ylä-, vasen-, keski-, oikean ja alareunan erikseen:
Jos haluat asettaa saman leveyden kaikille reunoille:
Paina [Keskellä] ja [Puolet]→ aseta kehysten poistoleveydet painamalla [-] tai [+].
Jos haluat asettaa ylä-, vasen-, keski-, oikean ja alareunan erikseen:
Paina [Riippumaton säätö].
Valitse haluamasi kehyksen poistoreunat → paina joko [-] tai [+] asettaaksesi niiden poistoleveydet.
Palataksesi näyttöön, jossa kaikki neljä reunusta voidaan asettaa samanlevyiseksi, paina [Yhtenäinen reunus].
5.
Paina [OK] → [Sulje].

Rei'itysjälkien poisto

Tämä toiminto mahdollistaa skannatussa kuvassa olevien rei'itysreikien varjojen poistamisen alkuperäisistä.
Rei'itysjälkien poisto
Ei valittu
Rei'itysjälkien poisto
Valittu
1.
Paina → [Skannaa ja lähetä].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [Kehyksen poisto].
3.
Paina [Rei'itysjäl- kien poisto] → määritä rei'itysjälkien sijainti → aseta kehyksen poistoleveys painamalla [-] tai [+].
Kun määrität rei'itysjälkien sijainnin, oletuksena on että alkuperäinen on tekstipuoli ylöspäin
4.
Paina [OK] → [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Jos käytät [Rei'itysjäl- kien poisto] -toimintoa, myös reunoja joita et valitse, pienennetään 4 mm.
18F1-13R