Kokonaissivumäärien tarkistaminen/tulostaminen/poistaminen

Voit tarkistaa, tulostaa ja poistaa tulostettujen pintojen kokonaissivumäärät per osasto.
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Käyttäjien hallinta] → [Osastotunnusten hallinta].
3.
Näytä kokonaissivumäärä-ikkuna.
Kun Kopiokortinlukija F1 ei ole asennettu:
Kun Kopiokortinlukija F1 on asennettu:
Kun Kopiokortinlukija F1 ei ole asennettu:
Paina [Kyllä] → [Sivumäärät].
Kun Kopiokortinlukija F1 on asennettu:
Paina [Sivumäärät].
4.
Laskuritietojen tarkistaminen/tulostaminen/poistaminen
Ilman Osastokoodia olevat sivumäärät ovat niitä, jotka on tulostettu tietokoneilta ilman Osastokoodia, laskuriraportteja ja vastaanotettuja I-faksiasiakirjoja. Näitä tulosteita kutsutaan tulosteiksi tuntemattomalla tunnuksella.
Ilman Osastokoodia olevat skannaustyöt ovat niitä, jotka on skannattu tietokoneilta ilman Osastokoodia. Näitä skannattuja sivuja kutsutaan 'verkkoskannauksiksi tuntemattomalla tunnuksella'.
Jos painat [Suuri2 las- kin hallinta] yksi arkki suurta paperia (A3) lasketaan kahdeksi arkiksi kokonaissivumäärässä.
Tarkista/tulosta kokonaissivumäärät:
Poista kokonaissivumäärät:
Tarkista/tulosta kokonaissivumäärät:
Paina [Tulosta lista] → valitse sivulaskurilistan tyyppi → paina [Aloita tulostus].
Paina tai saadaksesi näyttöön haluamasi Osastokoodin → katso haluamasi kokonaissivumäärät. Pidä painettuna tai selataksesi nopeasti eteen- tai taaksepäin käytettävissä olevia Osastokoodisivuja. Vapauta painikkeet kun haluamasi sivu tulee näkyviin. Jatkuva selaus on käytännöllinen, jos käytössä on suuri määrä osastokoodeja.
HUOMAUTUS
Peruuta tulostus valitsemalla [Peruuta].
Sulje näyttö, joka on näkyvissä laitteen tulostaessa laskuritietoja, painamalla [Sulje].
Listat on mahdollista tulostaa vain, jos A3, A4 tai A4R (tavallista, uusio-, ohutta, tai värillistä paperia) on asetettu paperilähteeseen, jonka asetus kohdassa [Muu] in [Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei], [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus) on 'Kyllä'. Jos kuitenkin [Huomioi paperityyppi] kohdassa [Kopio] on asennossa 'Kyllä' kohdassa [Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei], et voi tulostaa paperilähteestä, johon on määritetty värillinen paperi. (Katso "Paperikasetin automaattinen valinta.")
Poista kokonaissivumäärät:
Paina [Nollaa kaikki].
Paina [Kyllä].
Poistaaksesi kerralla kaikki yhden osaston tulostemäärät, paina tai näyttääksesi haluamasi osaston → valitse osasto → paina [Tyhjennä].
5.
Paina [OK] → [OK].

HUOMAUTUS
Jos käytät kopiokorttia, voit tarkistaa kokonaissivumäärät myös painamalla → [Väriaine/Muu] → [Tarkista sivulaskuri].
18F1-24S