CA-varmennetiedoston tallentaminen/muokkaaminen

CA-varmennetiedoston tallentaminen

Laitteeseen esiasennetun X.509 (DER) -muotoisen CA-varmenteen lisäksi voit tallentaa myös CA-varmennetiedoston, joka on asennettu käyttämällä verkkoselainta (Etäkäyttöliittymä).
Toiminto asennettujen tiedostojen tallentamiseksi laitteeseen käyttämällä käyttöpaneelia on seuraava:
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Varmenteiden asetukset].
3.
Paina [Tallenna CA-varmenne] → valitse tiedostonimi → paina [Tallenna].
Jos haluat poistaa tarpeettoman tiedoston, valitse tiedosto → paina [Poista].
4.
Paina [Kyllä].
5.
Paina [OK] → [OK].

CA-varmenteen vahvistaminen/poistaminen

Voit vahvistaa tallennettujen CA-varmenteiden asetukset. Voit myös poistaa tarpeettomat CA-varmenteet.
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Varmenteiden asetukset].
3.
Paina [CA-varmennelista] → suorita seuraava toimenpide.
Jos haluat vahvistaa CA-varmenteen:
Jos haluat poistaa tallennetun CA-varmenteen:
Jos haluat vahvistaa CA-varmenteen:
Valitse CA-varmenteen avainpari, jonka haluat vahvistaa → paina [Varmen- teen tiedot] → [Vahv. varm.].
Paina [OK].
Jos haluat poistaa tallennetun CA-varmenteen:
Valitse poistettava CA-varmenne → paina [Poista].
Paina [Kyllä].
4.
Paina [OK] → [OK].

TÄRKEÄÄ
Ohjeet CA-varmennetiedoston asentamiseksi, katso "Installing a Certificate File."
HUOMAUTUS
Voit tallentaa enintään 50 CA-varmennetiedostoa.
18F1-25L