Kiintolevyn hallinta-asetusten määrittäminen

Tämän laitteen kiintolevy säilyttää tallennetut Osoitekirjan tiedot ja Lokeron/Osoitekirjan salasanatiedot, sekä lisäksi asiakirjadatan tallentamisen Lokero- ja I-Faksitoiminnoista. Siksi on tärkeää käsitellä kiintolevyn dataa vahvoilla turvatoimenpiteillä.
Kun laite on varustettu sellaisilla toiminnoilla kuten datan salaus ja datan poisto, voit hallita dataa ja ehkäistä tietovuodot ylläpitäen turvallisuutta ja luottamuksellisuutta.
TÄRKEÄÄ
TPM:n tuoma turvallisuus ei takaa täydellistä datan ja laitteiston suokausta. Huomaa, että Canon ei ole korvausvelvollinen mistään virheistä tai vahingoista jotka aiheutuvat tämän toiminnon käytöstä.

Kiintolevyn tyhjennys
Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
Laite erottelee ja tallentaa työn tiedot kopioinnissa, lähetyksessä, vastaanotossa ja tulostuksessa hallintatietoihin ja ajankohtaiseen dataan. Hallintatiedot poistetaan automaattisesti kun työ on valmis, mutta varsinainen data tallennetaan kiintolevylle.
Voit poistaa kaiken varsinaisen datan laitteen kiintolevyltä korvaamalla nolladatan tai satunnaisdatan. Tämä on tehokas tapa estää tietovuodot kun kiintolevy vaihdetaan tai poistetaan käytöstä. Lisätietoja, katso "Tarpeettoman tiedon täydellinen poistaminen kiintolevyltä."
Tallennettujen tiedostojen ja tallennettu informaatio alustaminen
Voit poistaa (alustaa) laitteeseen tallennetun datan kuten tallennetut tiedostot, Osoitekirjaan tallennetut tiedot ja työhistorian. (Katso "Kaiken tietojen/asetusten alustaminen.")
Kiintolevyn salaus
Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
Voit salata kiintolevylle tallennetun datan kuten Lokeron tallennetut tiedostot, Osoitekirjaan tallennetun informaation, työdatan ja salasanainformaation, ja estää luottamuksellisen informaation vuotamisen kiintolevyltä. Lisätietoja, katso oppaan kohdasta Kiintolevyn salaus- ja Peilaustoiminto.
TPM-asetukset
Voit salata salasana- ja varmennetiedot joita hallitaan kiintolevyllä tai SRAM:illa käyttämällä TPM-asetukset -toimintoa. (Katso "TPM-asetukset.")
18F1-26F