Kaiken tietojen/asetusten alustaminen

Jos tämä toiminto suoritetaan, kaikki seuraava laitteeseen tallennettu data poistetaan täysin. Normaalisti tämä toimenpide ei ole tarpeen, mutta on hyödyllistä poistaa henkilökohtaiset tai luottamukselliset tiedot kun laite palautetaan tai hävitetään.
Lokeroihin tallennettu data
Faksin/I-faksin vastaanottolokeroihin tallennettu data (Salaiset faksilokerot/Muistivastaanottolokero)
Osoitekirjaan tallennettu osoitedata
Lähetystoimintoon tallennetut skannausasetukset
[Suosikki- asetukset] tallennettu Kopio, Tallennetut tiedostot ja Lähetys -toimintoihin
MEAP-sovellukset ja lisenssitiedostot
MEAP-sovelluksiin tallennettu data
MEAPin SMS (Service Management Service) -kirjautumispalvelun salasana
(Jos vaihdoit salasanan, oletussalasana palaa käyttöön.)
Käyttäjäautentikoinnin tiedot, jotka on tallennettu SSO-H:n (Single Sign-On H) Paikallislaitteen autentikointijärjestelmään
Lähettämättömät asiakirjat (varatut asiakirjat ja asiakirjat jotka on asetettu Ajastettuun lähetykseen)
Työhistoria
Asetukset/Tallennus-asetukset
Lomakkeet jotka on tallennettu Kuvan upotus -toimintoon.
Tallennetut välitysasetukset
Avainpari ja Palvelinvarmenne jotka on tallennettu kohtaan [Varmenteiden asetukset] kohdassa [Laitehallinta], [Hallinta-asetukset](Asetukset/Tallennus)
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin käynnistät Alusta kaikki data/asetukset -toiminnon, varmista että kaikki poistettava data on täysin tarpeetonta. Huomaa, että Canon ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat datan menettämisestä.
Jos Kopiokortinlukija F1 on asennettu laitteeseen, eikä toimi normaalisti datan alustamisen jälkeen, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
Jotta estäisit muita käyttäjiä vahingossa poistamasta kaikkea dataa kiintolevyltä, on suositeltavaa tallentaa Järjestelmänvalvojan tunnus ja Järjestelmän PIN jotta vain Järjestelmänvalvoja pystyy suorittamaan tämän toimenpiteen.
Varmista että mitään töitä ei ole käynnissä ennen kuin käynnistät Alusta kaikki data/asetukset -toiminnon.
Varmuuskopioi tai vie kaikki tarpeellinen data ennen kuin poistat datan laitteesta. Voit varmuuskopioida/viedä seuraavan datan:
Data jonka voit varmuuskopioida käyttämällä Etäkäyttöliittymää
Lokeron asetukset, lokeroihin tallennetut tiedostot ja Kuvan upotusta varten tallennetut lomakkeet (Tietoja datan varmuuskopioinnista, katso "Backing Up Stored Data.")
Voit viedä käyttämällä Etäkäyttöliittymää
(MEAP-sovelluksesta riippuen voit ehkä varmuuskopioida tämän datan. Lisätietoja, katso käyttämäsi MEAP-sovelluksen käyttöopas.)
MEAP-sovellusten lisenssitiedostot
(Lisätietoja lisenssitiedostojen lataamisesta, katso "Managing Application Licenses.")
Käyttäjäautentikointitiedot jotka on tallennettu SSO-H:n paikallislaitteen autentikointijärjestelmään (Single Sign-On H)
(Tietoja autentikointitietojen viemisestä, katso "Registering/Editing User Data for Local Device Authentication.")
Asetukset jotka voidaan lähetää Laitetietojen toimituksella
(Voidaan varmuuskopioida vain jos käytössä on toinen laite jossa on Laitetietojen toimitus -toiminto. Tätä dataa ei tarvitse varmuuskopioida jos haluat käyttää dataa joka on jo tallennettu toiseen laitteeseen. Lisätietoja Laitetietojen toimitusasetuksista, katso "Laitetietojen toimitusasetusten määrittäminen.")
MEAP-sovelluksista tallennettu data
(MEAP-sovelluksesta riippuen voit ehkä varmuuskopioida tämän datan. Lisätietoja, katso käyttämäsi MEAP-sovelluksen käyttöopas.)

1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Tiedonhallinta] → [Alusta kaikki data/asetukset].
3.
Valitse poistotapa → paina [Aloita].
Eri vaihtoehtojen tiedot ovat seuraavat:
[Nolladata kerran]:
Korvaa datan yhden kerran nolladatalla.
[Satunnainen data kerran]:
Korvaa datan yhden kerran satunnaisella datalla.
[Satunnaisdata 3 kertaa]:
Korvaa datan kolmeen kertaan satunnaisella datalla.
[Satunnais- data 9 kertaa]:
Korvaa datan yhdeksään kertaan satunnaisella datalla.
[DoD-vakio]:
Korvaa datan kolme kertaa. Ensimmäinen kerta kiinteällä arvolla, toinen kerta täydennetyllä kiinteällä arvolla ja kolmas kerta satunnaisella datalla.
Kiintolevyn alustaminen saattaa yli kolme tuntia.
Suorittamalla Alusta kaikki data/asetukset -toiminnon, laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.
Kun laite on uudelleenkäynnistynyt, Alusta kaikki data/asetukset -raportti tulostetaan automaattisesti.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnissä on töitä, ne peruutetaan ja poistetaan.

TÄRKEÄÄ
Et pääse laitteeseen kun kiintolevyn alustus on käynnissä.
Alusta kaikki data/asetukset -toiminto ei poista mitään dataa jonka laite on tallentanut palvelimelle tai tietokoneeseen.
HUOMAUTUS
Tieroja Alusta kaikki data/asetukset -raportista, katso "Initialize All Data/Settings Report."
18F1-26J