Käytettävissä oleva Pääkäyttäjän asetusten taulu (Kosketusnäyttö)

Jos järjestelmänvalvoja on nimetty, voit rajoittaa tavallisten käyttäjien toimintoja ja sallia järjestelmänvalvojan tehdä kunkin toiminnon asetukset kohdassa Asetukset/Tallennus. Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat järjestelmänvalvojan tyypin mukaan. Tässä jaksossa kerrotaan Asetukset/Tallennus kohdan asetuksista, joita kaikki pääkäyttäjät voivat suorittaa.

Yleisasetukset

Jos pääkäyttäjä on määritetty, vain pääkäyttäjä voi tehdä seuraavat asetukset kohdassa [Yleisasetukset].
: Vain järjestelmänvalvoja voi muuttaa asetukset.
-: Järjestelmänvalvojan tyypistä riippuen, käytettäessä SSO-H:ta asetuksia ei voi muuttaa.
Asetukset/Tallennus
Järjestelmänvalvoja/Järjestelmän pääkäyttäjä (Administrator)
Verkon pääkäyttäjä (NetworkAdmin)
Laitteen pääkäyttäjä (DeviceAdmin)
[Paperiasetukset]
[Paperityypin hallinta-asetukset]
-
[Näyttöasetukset]
[Oletusnäyttö aloitettaessa/palautettaessa]
-
-
[Näytä faksitoiminto]
-
-
[Tallennuspaikan näyttöasetukset]
-
-
[Tunnuksen/Käyttäjänimen näyttö: Kyllä/Ei]
-
-
[Näytä Väriä jäljellä -virheviesti]
-
[Muokkaa rei'itinyksikön alustan nimeä]
-
[Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset]
[Päivämäärä/Aika-asetukset]
-
-
[Aikamuoto]
-
-
[Pikakäynnistyksen asetukset päävirralle]
-
-
[Rajoita automaattista nollausaikaa]
-
-
[Automaattinen sammutusaika]
-
-
[Automaattisen sammutusajan viikkoajastin]
-
-
[Verkko]
[Vahvista verkkoyhteyksien aset. muutokset]
-
[TCP/IP-asetukset]
-
[NetWare-asetukset]
-
[AppleTalk -asetukset]
-
[SMB-palvelimen asetukset]
-
[SNMPasetukset]
-
[Nimetyn portin asetukset]
-
[Käytä Spooleria]
-
[Kytkemisen odotusaikaa käynnistettäessä]
-
[Ethernet-ajurin asetukset]
-
[IEEE 802.1X -asetukset]
-
[Palomuurin asetukset]
-
[IPv4-osoitesuodatin]
-
[IPv6-osoitesuodatin]
-
[MAC-osoitesuodatin]
-
[IP-osoitteiden estoloki]
-
[Ulkoinen liitäntä]
[USB-asetukset]
-
-
[Laajennuskortin asetukset]

Säätö/Ylläpito

Jos pääkäyttäjä on määritetty, vain pääkäyttäjä voi tehdä seuraavat asetukset kohdassa [Säätö/Ylläpito].
: Vain järjestelmänvalvoja voi muuttaa asetukset.
-: Järjestelmänvalvojan tyypistä riippuen, käytettäessä SSO-H:ta asetuksia ei voi muuttaa.
Asetukset/Tallennus
Järjestelmänvalvoja/Järjestelmän pääkäyttäjä (Administrator)
Verkon pääkäyttäjä (NetworkAdmin)
Laitteen pääkäyttäjä (DeviceAdmin)
[Säädä kuvan laatu]
[Automaattinen sävy- tyksen säätö]
[Tallenna säädettävä paperi]
-
[Valitse säädettävä paperi]
-
[Valitse tapa]
-
[Luovutettavien testisivujen määrä]
-
[Säätötaso]
-
[Autom. värisävyasetusten korjaus]
[Tallenna korjauskuvio]
-
[Rasterointiasetukset]
-
[Väritasapaino]
-
[Värieron korjaus]
-
[Vaaleiden raitojen korjaus]
-
[Kylmä ympäristö -tila]
-
[Korjaa epätasainen kiilto]
-
[Säädä rummun lämpötila]
-
[Erikoispehmennys]
-
[Sävytyksen säätö tulostettaessa]
-
[Säätötoiminto]
[Väri/Mustav. etusijalla ensimm. tul.kerralla]
-
-
[Ylläpito]
[Tuoresta kiinnityshihna]
-
[Kiinnityshihnan autom. tuorestustaso]
-

Toimintoasetukset

Jos pääkäyttäjä on määritetty, vain pääkäyttäjä voi tehdä seuraavat asetukset kohdassa [Toiminnon asetukset].
: Vain järjestelmänvalvoja voi muuttaa asetukset.
-: Järjestelmänvalvojan tyypistä riippuen, käytettäessä SSO-H:ta asetuksia ei voi muuttaa.
Asetukset/Tallennus
Järjestelmänvalvoja/Järjestelmän pääkäyttäjä (Administrator)
Verkon pääkäyttäjä (NetworkAdmin)
Laitteen pääkäyttäjä (DeviceAdmin)
[Yleinen]
 
 
 
[Paperin luovutusasetukset]
[Tav./Käänt. luov.järj. ulkoisella viimeist.]
-
[Teksti ylös/Teksti alas ulkoisellaviim.]
-
[Kuvasuunta kun luovutus ulk. viimeistelijällä]
-
[Tulostus- asetukset]
[Kopiosarjojen numerointiasetukset]
-
[Skannausasetukset]
[Automaattinen Linjalla-toiminto]
-
[Automaattinen Ei linjalla-toiminto]
-
[Tiedoston luominen]
-
[Oikeuksienhallinnan palvelinasetukset]
-
[Aseta autentikointitapa]
-
[Kopio]
[Valitse väriasetukset kopiolle]
-
[Tulostin]
[Tulostustöiden rajoitus]
-
[PDL-valinta (Plug and Play)]
-
[Lähetä]
[Yleiset asetukset]
[Lähetysraportti]
[Läh.raportti kuvalla]
-
[Värilähetysarportti kuvalla]
-
[Vahvista WebDAV-lähetyksen TLS-varmenne]
-
-
[Rajoita uusien vast.ott. määrää]
-
[Lisää aina laitevarmenne lähetykseen]
-
[Rajoita S-postin lähetystä itselle]
-
[Rajoita tied. lähetystä henk.koht. kansioon]
-
[Henkilökohtaisen kansion määritystapa]
-
[Rajoita uudelleenlähetystä lokista]
-
-
[S-posti/I-faksiasetukset]
[Liikennöintiasetukset]
[Vahvista SMTP-lähetyksen TLS-varmenne]
-
-
[Vahvista POP-vastaanoton TLS-varmenne]
-
-
[Lähetettävän datan enimmäiskoko]
-
[Oletusotsake]
-
[Määritä autentik. käyttäjä vastaanottajaksi.]
-
[Määritä lähettäjälle autentikoitu vast.ottaja.]
-
[Salli tallentamattomien käytt. s-postiläh.]
-
[Täysi tila -lähet. aikakatkaisu]
-
[Tulosta MDN/DSN kuittaukseen]
-
[Käytä Lähetä palveli- men kautta -toimintoa]
-
[Älä salli MDN lähetys- tä palvelimen kautta]
-
[Rajoita lähetyksen vast.ottajien toimialueita.]
-
[Sähköpostiosoitt. syötön autom. täydennys]
-
[Faksiasetukset]
[Käytä aut. käyttäjänimeä lähettäjänimenä]
-
[Faksilähetysraportti]
[Läh.raportti kuvalla]
-
[Vahvista syötetty faksinumero]
-
[Vahvista ennen lähetystä faksivast.ottajalle]
-
-
[Rajoita sarjalähetystä faksivastaanottajille.]
-
-
[Etäfaksilähetyksen asetukset]
[Vastaanotto/Välitys]
[Yleiset asetukset]
[Keskeytä ja tulosta vastaanottotyöt]
-
-
[Virhevälitys, tiedostojen käsittely]
-
[Välitysasetukset]
-
[Aseta Faksi/I-faksilokero]
[Muistivastaanottolokeron PIN]
-
[Käytä I-faksin muistinlukitusta]
-
[Muistinlukituksen aloitusaika]
-
[Muistinlukituksen lopetusaika]
-
[Jaetun datan v.oton aikakatkaisu]
-
[Lähetä viesti vast. ottovirheen jälkeen]
-
[Tallenna/Hae tiedostoja]
[Yleiset asetukset]
[Lokeron PIN enint. 7 merkkiä/Estä pääsy]
-
[Lokeron asetukset]
[Kaikkien lokeroiden asetukset]
-
[Lokeron turva-asetukset]
-
[Muistivälineen asetukset]
-
[Turvatulostus]
[Yksinkertaisen autentikoinnin asetukset]
-
[Salli vain salatut tulostustyöt]
-
[Pito]
[Aika pidossa olevien töiden autom. poistoon]
-

Vastaanottaja-asetukset

Jos pääkäyttäjä on määritetty, vain pääkäyttäjä voi tehdä seuraavat asetukset kohdassa [Aseta vastaanottaja].
: Vain järjestelmänvalvoja voi muuttaa asetukset.
-: Järjestelmänvalvojan tyypistä riippuen, käytettäessä SSO-H:ta asetuksia ei voi muuttaa.
Asetukset/Tallennus
Järjestelmänvalvoja/Järjestelmän pääkäyttäjä (Administrator)
Verkon pääkäyttäjä (NetworkAdmin)
Laitteen pääkäyttäjä (DeviceAdmin)
[Osoitekirjan PIN]
-
-
[Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta]
-
-
[Liitä salasana kun viet osoitekirjaa]
-
-
[Tallenna LDAP-palvelin]
[Automaattinen haku LDAP-palvelinta käytett.]
[Muuta LDAP-oletushakuehtoja]
[Tallenna/Muokkaa LDAP-hakuehtoja]
[Hae etäosoitekirja]
[Avaa etäosoitekirja]

Hallinta-asetukset

Jos pääkäyttäjä on määritetty, vain pääkäyttäjä voi tehdä seuraavat asetukset kohdassa [Hallinta-asetukset].
: Vain järjestelmänvalvoja voi muuttaa asetukset.
-: Järjestelmänvalvojan tyypistä riippuen, käytettäessä SSO-H:ta asetuksia ei voi muuttaa.
Asetukset/Tallennus
Järjestelmänvalvoja/Järjestelmän pääkäyttäjä (Administrator)
Verkon pääkäyttäjä (NetworkAdmin)
Laitteen pääkäyttäjä (DeviceAdmin)
[Käyttäjien hallinta]
[Järjestelmänhallintatiedon asetukset]
-
-
[Osastotunnusten hallinta]
-
-
[Laitehallinta]
[Laitetietojen asetukset]
-
-
[Laitetietojen jakeluasetukset]
-
-
[Rajoitettu toimintotila]
-
[Varmenteiden asetukset]
[Näytä työn tila ennen autentikointia.]
-
-
[Näytä työloki]
-
-
[Tallenna auditointiloki]
-
-
[Tallenna avaintoimintoloki]
-
-
[Alusta salausmenetelmä FIPS 140-2:lle]
-
-
[Lisenssi/Muu]
[Tallenna lisenssi]
-
-
[MEAP-asetukset]
-
-
[Etäkäyttöliittymä]
-
-
[Poista viestitaulun sisältö]
-
-
[Etäohjauksen asetukset]
-
-
[Käytä ACCESS MANAGEMENT SYSTEM -järj.]*
-
-
[Tallenna/Päivitä ohjelma]
-
-
[Tiedonhallinta]
[Kiintolev. tietojen täyd. poisto]
-
-
[Alusta kaikki data/asetukset]
-
-
[TPM-asetukset]
-
-
*
Ilmaisee nimikkeen joka näkyy vain kun PÄÄSYNHALLINTAJÄRJESTELMÄ on aktivoitu. Tietoja PÄÄSYNHALLINTAJÄRJESTELMÄN yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."

TÄRKEÄÄ
Lisätietoja pääkäyttäjätyypeistä, katso "Pääkäyttäjän asetukset."
18F1-279