Viimeistelykoon tallennus/muokkaus/poisto kohtaan Viimeistely/Vihko (Leikkaus).

Voit tallentaa viimeistelykokoja kohtaan viimeistely/Vihko (Leikkaus), nimetä ne, ja muokata tai poistaa niitä tarvittaessa. Tämä ominaisuus on hyödyllinen kun tallennetaan usein käytettyjä viimeistelykokoja.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Tallenna viimeistelykoko].
3.
Paina [Viim./Vihkon viimeistelykoko (Leikkaus)].
4.
Valitse haluamasi asetus seuraavista nimikkeistä:
Viimeistelykoon tallentaminen/muokkaaminen kohtaan viimeistely/Vihko (Leikkaus):
Liimasidonnan viimeistelykoon nimen tallentaminen:
Viimeistelykoon poistaminen kohdasta viimeistely/Vihko (Leikkaus):
Viimeistelykoon tallentaminen/muokkaaminen kohtaan viimeistely/Vihko (Leikkaus):
Valitse painike ([S1] - [S5]) johon tallennat viimeistelykoon → paina [Tall./Muokkaa].
Paina [X] ja [Y] → syötä arvot → paina [OK].
Voit syöttää arvot myös numeropainikkeilla.
Liimasidonnan viimeistelykoon nimen tallentaminen:
Valitse nimettävä painike ([S1] - [S5]) → paina [Nimeä uudelleen].
Syötä uusi nimi → paina [OK].
Viimeistelykoon poistaminen kohdasta viimeistely/Vihko (Leikkaus):
Valitse viimeistelykoko jonka haluat poistaa → paina [Poista].
Paina [Kyllä].
5.
Paina [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Muista tarkistaa asetukset ennen niiden poistamista.
HUOMAUTUS
Jos valitset painikkeen johon on jo tallennettu asetuksia, asetukset tulevat näyttöön.
Jos teet virheen syöttäessäsi arvoja, paina → syötä oikeat arvot.
Voit nimetä myös painikkeet, joihin ei ole tallennettu mitään asetuksia.
Ohjeet merkkien syöttämiseksi, katso "Merkkien syöttäminen."
Jos painat [OK] syöttämättä mitään merkkejä, painikkeen nimi palautuu sen nykyiseksi nimeksi (oletukset S1 - S6).
Muistiin tallennetut paperikoon asetukset asetukset säilyvät vaikka laitteen virta katkaistaisiin.
18F1-09X