Kopiotoiminnon oletusasetusten muuttaminen/alustaminen

Voit muuttaa/alustaa oletusasetukset kohtaan [Kopio].
Tämä toiminto voidaan asettaa kun Kopio-toiminto on käytettävissä. Tietoja Kopiotoiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."

Kopiotoiminnon oletusasetusten muuttaminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Kopio] → [Muuta oletusasetuksia].
3.
Paina [Tallenna].
Nykyiset kopioasetukset asetetaann oletusasetuksiksi.
4.
Paina [Kyllä].

Kopiotoiminnon oletusasetusten alustaminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Kopio] → [Muuta oletusasetuksia].
3.
Paina [Alusta].
4.
Paina [Kyllä].
18F1-0A1