Raportien tulostaminen

Voit tulostaa listan Lähetyksen/Vastaanoton tai Faksin asetuksista jotka on määritetty Asetukset/Tallennus-ikkunasta erillisinä Käyttäjän tietolistoina. Tämä on hyödyllistä jos haluat tarkistaa asetukset.
Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
HUOMAUTUS
Listat on mahdollista tulostaa vain, jos A3, A4 tai A4R (tavallista, uusio-, ohutta, tai värillistä paperia) on asetettu paperilähteeseen, jonka asetus kohdassa [Muu] kohdassa [Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei] kohdassa [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus) on 'Kyllä'. Jos kuitenkin [Huomioi paperityyppi] kohdassa [Kopio] on asennossa 'Kyllä' kohdassa [Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei], et voi tulostaa paperilähteestä, jolle on määritetty värillinen paperi. (Katso "Paperikasetin automaattinen valinta.")
Lisätietoja Käyttäjän tietolistoista, katso "Käyttäjän tietolista."

1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Lähetä] → [Luovutusraportti].
Käyttäjän tietolistan tulostaminen Lähetys/Vastaanotto:
Käyttäjän tietolistan tulostaminen Faksi-toiminnosta:
Käyttäjän tietolistan tulostaminen Lähetys/Vastaanotto:
Paina [Läh./Vast. käyttäjätietolista] → [Kyllä].
Käyttäjän tietolistan tulostaminen Faksi-toiminnosta:
Paina [Faksin käyttäjän tietojen lista] → [Kyllä].
18F1-0A9