Etäfaksin lähetysasetukset

Voit määrittää asetukset, joiden avulla voit käyttää laitetta Etäfaksin asiakaslaitteena.
Tämä toiminto voidaan asettaa kun Etäfaksitoiminto on käytettävissä. Tietoja Etäfaksitoiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."

Etäfaksin palvelimen osoite

Voit määrittää IP-osoitteen tai isäntänimen imageRUNNER ADVANCE -sarjan laitteelle (Etäfaksipalvelin) palvelimen puolella.
Voit tallentaa IPv4 (Internet Protocol Version 4) -osoitteen ja IPv6 (Internet Protocol Version 6) -osoitteen.

Lähetyksen aikakatkaisu

Jos Etäfaksipalvelin ei vastaa Lähetyksen aikakatkaisulle asetetussa ajassa, etäfaksityö peruutetaan.

Lähetyslinjojen määrä

Voit asettaa etäfaksilähetyksessä käytettävien linjojen määrän. Aseta linjojen määräksi sama määrä puhelinlinjoja jotka on kytketty etäfaksipalvelimeen.

Ensisijainen lähetys

Linja joka on määritetty kohdassa [Läh. etusij.] valitaan lähetykseen jos linja ei ole käytössä. Jos etusijalla olevaa linjaa ei ole valittu, laite valitsee linjan automaattisesti.
TÄRKEÄÄ
Jos Osastotunnusten hallinta on asetettu etäfaksipalvelimelle, kirjaudu etäfaksin asiakaslaitteeseen käyttämällä Osastotunnusta ja PIN-koodia, jotka on tallennettu etäfaksipalvelimelle.

1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Lähetä] → [Faksiasetukset].
3.
Paina [Etäfaksilähetyksen asetukset].
Etäfaksin palvelimen osoitteen määrittäminen:
Lähetyksen aikakatkaisun asetusten määrittäminen:
Lähetykseen käytettävien linjojen määrän asetus:
Valitse linja:
Etäfaksin palvelimen osoitteen määrittäminen:
Paina [Etäfaksin palvelimen osoite].
Syötä isäntänimi tai IP-osoite → paina [OK].
Isäntänimi on nimi, joka on annettu internetissä palveluja tarjoavalle tietokoneelle. Syötä Etäfaksipalvelimen nimi.
Lähetyksen aikakatkaisun asetusten määrittäminen:
Paina [Lähetyksen aikakatkaisu].
Määritä aika painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
Lähetykseen käytettävien linjojen määrän asetus:
Paina [Lähetyslinjojen määrä].
Aseta puhelinlinja painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
Valitse linja:
Paina [Valitse etusijalla oleva linja].
Valitse [Aut.] tai käytettävä linja → paina [OK].
18F1-0E0