Paperikoon ja paperityypin tallentaminen paperilähteelle

Voit tallentaa paperin koon ja paperityypin kullekin paperilähteelle. Tämän asetuksen avulla voit saavuttaa sopivan tulostustuloksen.
TÄRKEÄÄ
Varmista että asetat paperityypin oikein. Jos paperityyppiä ei ole oikein asetettu, kuvan laatu saattaa kärsiä. Tämän lisäksi kiinnitysyksikkö saattaa likaantua ja vaatia huoltokäynnin, tai paperi saattaa juuttua.

1.
Aseta paperia paperilähteeseen.
HUOMAUTUS
Lisätietoja kussakin paperilähteessä käytettävissä olevista paperityypeistä, katso "Käytettävissä olevat paperityypit."
Lisätietoja paperin asettamisesta, katso "Loading Paper."
2.
Valitse .
3.
Paina [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperiasetukset].
4.
Aseta paperikoko paperilähteen painikkeilla.
Näytössä olevat numerot tarkoittavat seuraavia paperilähteitä:
Kun POD Deck Lite-C1, Ohisyöttö B1, Ohisyötön kohdistustaso C2 ja Pitkän paperin taso B1 on asennettu.
: Ohisyöttö B1, Ohisyötön kohdistustaso C2 ja Pitkän paperin taso B1
: Ylempi paperikasetti
: Keskimmäinen paperikasetti
: Alin paperikasetti
: POD Deck Lite-C1
 Monikasettinen paperisäiliö C1 on asennettu.
: Ylempi paperikasetti
: Keskimmäinen paperikasetti
: Alin paperikasetti
: Ylempi paperisäiliö, Monikasettinen paperisäiliö C1
: Keskimmäinen paperisäiliö, Monikasettinen paperisäiliö C1
: Alempi paperisäiliö, Monikasettinen paperisäiliö C1
Jos asetat vakiokokoista paperia:
Jos asetat muokattua paperikokoa:
Jos asetat kirjekuoren:
Jos asetat vakiokokoista paperia:
Tarkista että näytössä oleva automaattisesti tunnistettu paperikoko on oikea.
HUOMAUTUS
Jos näytössä oleva paperikoko poikkeaa asetetusta paperikoosta, paperia ei ehkä ole asetettu oikein. Lisätietoja paperin asettamisesta, katso "Loading Paper."
Jos paperikokona näkyy [Muok.], kun asetat vakiokokoista paperia, paina [Muokattu koko] → [Peruuta asetukset]. Oikea paperikoko tunnistetaan automaattisesti ja se näkyy näytössä.
Jos asetat muokattua paperikokoa:
Valitse sen paperilähteen painike, johon asetit paperia → paina [Muokattu koko].
Syötä paperikoko → paina [OK].
HUOMAUTUS
Voit valita painikkeen ([S1] - [S5]) joka sisältää tallennetun paperikokoasetuksen sen sijaan, että syötät arvot.
Jos asetat kirjekuoren:
Valitse sen paperilähteen painike, johon asetit paperia → paina [Kirjekuori].
Valitse kirjekuoren tyyppi → paina [OK].
TÄRKEÄÄ
Jos kirjekuoren tyyppiä ei ole valittu oikein, seurauksena saattaa olla paperitukos.
5.
Valitse sen paperilähteen painike, johon asetit paperia → paina [Asetus].
6.
Valitse sama paperityyppi jonka olet asettanut → paina [OK] → [OK].
Voit valita paperityypin valintaikkunaksi yksinkertaisen tai tarkan asetusikkunan. Jos paperityyppi ei näy yksinkertaisessa asetusikkunassa, paina [Ase- tukset] → valitse paperityyppi tarkasta asetusikkunasta.
Yksinkertainen asetusnäyttö
Tarkka asetusnäyttö
HUOMAUTUS
Voit tallentaa paperityyppejä jos asetetun paperin tyyppi ei näy tarkassa asetuslistassa. Lisätietoja paperityyppien tallentamisesta, katso "Katsaus tähän toimintoon."
Kun tallennat muokatun paperityypin paperilähteelle, paperityypin asetukset suojataan etkä voi muuttaa muokatun paperityypin asetuksia tai poistaa muokattua paperityyppiä kohdassa [Paperityypin hallinta-asetukset], [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus).
Jos asetat indeksivälilehtiä:
Valitse [Indeksi- välilehti 1] tai [Indeksi- välilehti 2] → paina [Ulokk. määrä].
Määritä välilehtien määrä → paina [OK] → [OK].

HUOMAUTUS
Voit määrittää paperityypin myös kohdasta Tilavalvonta/Peruuta-ikkunasta. (Katso "Tarvikkeiden tilan tarkistaminen ja muita tietoja.")
18F1-05K