Etäosoitekirjan hankkiminen

Voit määrittää asetukset joilla voit katsoa toisen Etäfaksitoimintoa tukevan imageRUNNER ADVANCE -sarjan laitteen osoitekirjaa (etäosoitekirja) joka on avoinna verkossa.
Tämä toiminto voidaan asettaa kun Etäfaksitoiminto on käytettävissä. Tietoja Etäfaksitoiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."

Osoitekirjojen hankkiminen

Voit halutessasi asettaa käyttöön etäosoitekirjan.

Etäosoitekirjan palvelimen osoite

Voit määrittää IP-osoitteen tai isäntänimen laitteelle joka tukee Etäfaksitoimintoa (Etäosoitekirjapalvelin) jolla on julkisesti avoinna oleva etäosoitekirja.
Voit tallentaa IPv4 (Internet Protocol Version 4) -osoitteen ja IPv6 (Internet Protocol Version 6) -osoitteen.

Liikennöinnin aikakatkaisu

Jos asetat Liikennöinnin aikakatkaisun ajan, osoitekirjan hankinta peruutetaan kun Etäosoitekirjan palvelin ei vastaa ja asetettu aika on kulunut.

Faksin lähetyslinjan automaattisen valinnan säätö

Voit asettaa faksilinjan automaattisen valinnan sen sijaan, että käytettäisiin vastaanottajalle tallennettua linjaa kun lähetetään faksi vastaanottajalle joka on saatu etäosoitekirjasta.
18F1-0H5