Liikennöinnin aikakatkaisu

Jos asetat Liikennöinnin aikakatkaisun ajan, osoitekirjan hankinta peruutetaan kun Etäosoitekirjan palvelin ei vastaa ja asetettu aika on kulunut.
Tämä toiminto voidaan asettaa kun Etäfaksitoiminto on käytettävissä. Tietoja Etäfaksitoiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
1.
Valitse .
2.
Paina [Aseta vastaanottaja] → [Hae etäosoitekirja] → [Liikennöinnin aikakatkaisu].
3.
Määritä liikennöinnin aikakatkaisu painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
18F1-0H8