Muokattujen paperikokojen Tallennus/Muokkaus/Poisto

Voit tallentaa muokattuja paperikokoja, nimetä ne, ja muokata tai poistaa niitä tarvittaessa. Tämä ominaisuus on hyödyllinen kun tallennetaan usein käytettyjä paperikokoja.
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Muokatun koon tallennus].
3.
Valitse haluamasi asetus.
Muokatun paperikoon tallennus/muokkaus:
Muokatun paperikoon nimeäminen:
Muokatun paperikoon poistaminen:
Muokatun paperikoon tallennus/muokkaus:
Valitse painike ([S1] - [S5]) johon tallennat muokatun paperikoon → paina [Tall./Muokkaa].
Paina [X] ja [Y] → syötä arvot → paina [OK].
Muokatun paperikoon nimeäminen:
Valitse nimettävä painike ([S1] - [S5]) → paina [Nimeä uudelleen].
Syötä uusi nimi → paina [OK].
Muokatun paperikoon poistaminen:
Valitse muokattu paperityyppi jonka haluat poistaa → paina [Poista].
Paina [Kyllä].
4.
Paina [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Varmista sisältö ennen kuin poistat sen.
HUOMAUTUS
Jos valitset painikkeen johon on jo tallennettu asetuksia, asetukset tulevat näyttöön.
Jos teet virheen syöttäessäsi arvoja, paina → syötä oikeat arvot.
Voit nimetä myös painikkeet, joihin ei ole tallennettu mitään asetuksia.
Ohjeet merkkien syöttämiseksi, katso "Merkkien syöttäminen."
Jos painat [OK] syöttämättä mitään merkkejä, painikkeen nimi palautuu sen nykyiseksi nimeksi (oletukset S1 - S6).
Muistiin tallennetut paperikoon asetukset asetukset säilyvät vaikka laitteen virta katkaistaisiin.
18F1-05W