Päiväys ja kellonaika

Päiväyksen ja kellonajan asettaminen on erittäin tärkeää. Päivämäärän ja kellonajan asetuksia käytetään ajan vakioasetuksina toiminnoissa, jotka sitä vaativat.
Aikavyöhyke:
Maailman aikavyöhykkeet ilmaistaan niiden erona tunneissa (enint. 12 tuntia) Greenwichin aikaan (GMT 0 tuntia) verrattuna. Aikavyöhyke on vyöhyke, jolla tämä aikaero on sama.
Kesäaika:
Monissa maissa kelloja siirretään eteenpäin kesän ajaksi. Tätä ajanjaksoa kutsutaan kesäajaksi.
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Ajastin/Tehonkäyttö -asetukset] → [Päivämäärä/Aika-asetukset].
3.
Syötä päiväys* ja kellonaika numeropainikkeilla - .
Anna vuosi, kuukausi ja päivä neljällä numerolla näytössä näkyvässä muodossa.
* Päivämäärän merkitsemistapa voi vaihdella maa- tai aluekohtaisesti.
HUOMAUTUS
Jos teet virheen syöttäessäsi arvoja, paina → syötä arvot uudelleen.
Aikavyöhykkeen asettaminen:
Kesäaika:
Aikavyöhykkeen asettaminen:
Paina <Aikavyöhyke> -pudotusvalikkoa → valitse aikavyöhyke.
Kesäaika:
Paina [Kyllä] → [Aloit.päivä].
Paina <Kuukausi> ja <Päivä> -pudotusvalikkoja → valitse kuukausi ja päivä.
Säädä kellonaikaa painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
Paina [Lopet.päivä] → valitse kuukausi, päivä ja kellonaika, jolloin kesäaika päättyy → paina [OK].
HUOMAUTUS
Greenwichin observatorion aikaa Englannissa kutsutaan GMT:ksi (Greenwichin ajaksi).
Jos olet asettanut kesäajan, laite siirtää ajastuksen yhdellä tunnilla eteenpäin määritettynä päivänä ja kellonaikana.
4.
Paina [OK].

HUOMAUTUS
Voit myös asettaa automaattisen päivämäärän ja kellonajan asetuksen synkronoinnin SNTP-verkkopalvelimen kanssa Asetukset/Tallennus-ikkunasta. (Katso "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
18F1-06U