Asetukset/Tallennus-taulukko

Seuraavat asetukset voidaan valita tai tallentaa Asetukset/Tallennus-ikkunassa.
HUOMAUTUS
Jotkut nimikkeet voidaan asettaa etäkäyttöliittymästä. Käytä laitteen käyttöpaneelia kun asetat nimikkeitä, joita ei voi asettaa etäkäyttöliittymästä.
Nimet saattavat olla erilaisia etäkäyttöliittymässä.
Tieto, joka toimitetaan kun Laitetietojen toimitusasetukset on asetettu, on merkitty "Kyllä" sarakkeessa "Laitetietojen toimitus käytettävissä". Lisätietoja Laitetietojen toimitusasetuksista, katso "Laitetietojen toimitusasetusten määrittäminen."
Järjestelmänvalvoja, joka on saanut Canonin koulutuksen, voi käyttää Pääkäyttäjän ylläpitotilaa. Tämän tilan avulla voit vaihtaa osia, säätää ja puhdistaa laitetta, tarkistaa huoltotoimintojen lokin, ja tarkastella häiriölokia. [Pääkäyttäjän ylläpitotila] näkyy vain jos paikallinen valtuutettu Canon-jälleenmyyjä on tehnyt tarvittavan asetuksen. Vaikka [Pääkäyttäjän ylläpitotila] on näkyvissä, älä anna kenenkään muun kuin järjestelmänvalvojan muuttaa asetuksia. Lisätietoja asetusten muuttamisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
18F1-050