Aseta vastaanottaja

Aseta vastaanottaja

Nimike
Asetuksen kuvaus
Oletus
asetus
Voidaan asettaa
Etäkäyttöliittymästä
Laitetietojen
toimitus käytettävissä
[Osoitelistat]
Osoitelista 1 - Osoitelista 10, Pikavalinta
-
Kyllä
Ei
Tulosta lista: Kyllä, Ei
-
Kyllä
Ei
[Tallenna vastaanott.]
Tall. uusi vast.ottaja, Tiedot/Muokkaa, Poista, Haku nimellä
-
Kyllä
Kyllä*1
[Nimeä osoitelista uudelleen]
Osoitelista 1 - Osoitelista 10
Nimeä uudelleen
-
Kyllä
Kyllä
[Tallenna pikavalinta]
Tall./Muokkaa, Poista
-
Kyllä
Kyllä*2
[Muuta osoitekirjan oletusnäyttö]
Paikallinen, LDAP-palvelin, Etä
Paikallinen
Ei
Ei
[Osoitekirjan PIN]
PIN: Enint. seitsemän numeroa
(NOLLA)
Kyllä
Kyllä
[Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta]
Kyllä, Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
[Liitä salasana kun viet osoitekirjaa]
Kyllä, Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
[Tallenna LDAP-palvelin]
Tallenna, Tiedot/Muokkaa, Poista, Tulosta lista
-
Kyllä
Ei
[Automaattinen haku LDAP-palvelinta käytett.]
Kyllä, Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
[Tallenna/Muokkaa LDAP-hakuehtoja]
Näytä nimi, Ominaisuud. nimi
Kyllä
Ei
[Muuta LDAP-oletushakuehtoja]
Tallenna, Alusta
-
Ei
Ei
[Hae etäosoitekirja]*3
[Hae osoitekirja]
Kyllä, Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
[Etäosoitekirjan palvelimen osoite]
IP-osoite tai Isäntänimi
-
Kyllä
Ei
[Liikennöinnin aikakatkaisu]
15 - 120 s
30 s
Kyllä
Kyllä
[Faksilähetyslinjan autom. valinnan säätö]
Kyllä, Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
[Avaa etäosoitekirja]
[Avaa osoitekirja]
Kyllä, Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
*1
Ilmaisee nimikkeet, joita ei toimiteta laitetietona: Tiedot/Muokkaa, Poista, Haku nimellä
*2
Ilmaisee nimikkeet, joita ei toimiteta laitetietona: Muokkaa, Poista
*3
Ilmaisee nimikkeen, joka näkyy vain, kun sopiva lisävaruste on käytettävissä.
18F1-05E