Paperikasetin automaattinen valinta värin perusteella

Voit määrittää [Väri]- tai [Mustav.]-asetukset kullekin paperilähteelle valitaksesi paperilähteen automaattisesti kopiointiin valitun väritilan mukaan.
Jos tallennat paperityypin edeltäkäsin kullekin paperilähteelle, paperityyppi voidaan valita väritilan mukaan. Lisätietoja paperityypin tallentamisesta kullekin paperilähteelle, katso "Paperikoon ja paperityypin tallentaminen paperilähteelle."
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto on käytettävissä vain kopioinnissa.
HUOMAUTUS
Käyttääksesi tätä toimintoa, aseta [Huomioi väri] kohdassa [Kopio] asentoon 'Kyllä' kohdassa [Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei], [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus). (Katso "Paperikasetin automaattinen valinta.")

1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Sivun syötön asetukset].
3.
Paina [Värin perustuva paperilähteen autom. valinta].
4.
Valitse [Väri] tai [Mustav.] kullekin paperilähteelle → paina [OK].
[Väri]:
Paperilähteet asetuksella [Väri] ovat käytettävissä jos valitset [Autom. (Väri/Mustav.)], [Täysväri], [Yksi väri] tai [Kaksi väriä] kohdassa [Valitse väri] kun kopioit.
[Mustav.]:
Paperilähteet asetuksella [Mustav.] ovat käytössä jos valitset [Mustav.] kohdassa [Valitse väri] kun kopioit.
Painikkeet vastaavat seuraavia paperilähteitä:
Kun POD Deck Lite-C1, Ohisyöttö B1, Ohisyötön kohdistustaso C2 ja Pitkän paperin taso B1 on asennettu.
: Ohisyöttö B1, Ohisyötön kohdistustaso C2 ja Pitkän paperin taso B1
: Ylempi paperikasetti
: Keskimmäinen paperikasetti
: Alin paperikasetti
: POD Deck Lite-C1
 Monikasettinen paperisäiliö C1 on asennettu.
: Ylempi paperikasetti
: Keskimmäinen paperikasetti
: Alin paperikasetti
: Ylempi paperisäiliö, Monikasettinen paperisäiliö C1
: Keskimmäinen paperisäiliö, Monikasettinen paperisäiliö C1
: Alempi paperisäiliö, Monikasettinen paperisäiliö C1
HUOMAUTUS
Seuraavissa tapauksissa paperilähde, jonka asetus on [Väri], valitaan automaattisesti riippumatta siitä, mikä väritila on määritetty kopiointiin.
Kun Työerien yhdistely -toiminto on asetettu
Kun sekä Erikokoiset alkuperäiset että Koontityö -toiminto on asetettu
18F1-07U