Systeemopties

De prestaties van het apparaat kunnen zelfs worden verbeterd door meer systeemopties te installeren.

Barcode Printing Kit

Met deze optie kunt u streepjescodes genereren in diverse formaten. Let op: wilt u streepjescodes afdrukken, dan moet PCL zijn ingeschakeld. Voor informatie over het gebruik van de Barcode Printing Kit raadpleegt u de Barcode Printing Guide (Gids voor afdrukken streepjescodes) (PDF-handleiding).

Licentieregistratie

Voor het activeren van bepaalde systeemopties hebt u een licentiesleutel nodig en die moet op het apparaat zijn geregistreerd.

Een licentiesleutel verkrijgen

U kunt een licentiesleutel verkrijgen met behulp van een webbrowser. Ga naar het Licentiebeheersysteem (http://www.canon.com/lms/license) en volg de procedure. Als onderdeel van de procedure moet u de volgende nummers invoeren.
Licentietoegangsnummer
Controleer het licentietoegangsnummer dat op het License Access Number Certificate (Certificaat Licentietoegangsnummer) dat u in de verpakking van de optie vindt.
Serienummer van het apparaat
Controleer het serienummer vanaf het bedieningspaneel.
<Statusmonitor> <Apparaatinformatie>  <Serienummer>

Een licentiesleutel registreren

1
Selecteer <Menu> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Selecteer <Beheerinstellingen>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij het apparaat
3
Selecteer <Licentie/overig>  <Licentie registreren>.
4
Bevestig het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
5
Voer de licentiesleutel in met de numerieke toetsen en selecteer <Toepassen>.
De registratie wordt gestart. Wacht totdat de melding <Installatie is voltooid. Wijzigingen zijn van kracht nadat de hoofdschakelaar UIT en AAN is gezet.> wordt weergegeven.
Als de melding <Deze functie die vereist is voor de installatie, is niet aanwezig.> wordt weergegeven, schakel dan de functies in die nodig zijn voor het activeren van de optie en registreer de licentiesleutel opnieuw.
6
Selecteer <Sluiten>.
7
Start de machine opnieuw op.
258A-082