Basisschermen

Het scherm Start of het instellingenscherm wordt op het display weergegeven, zodat u kunt beginnen met functies zoals Geheugenmediaafdrukken of Beveiligde afdruk. Met de display kunt u ook informatie controleren, zoals foutmeldingen en de bedieningsstatus van het apparaat. Om het Model aanraakscherm te bedienen, raakt u het gewoon aan.
U kunt het scherm Start aanpassen door veelgebruikte knoppen op handige plekken te zetten, zodat u de betreffende functies makkelijk kunt kiezen. Het display aanpassen
Kennis over de bediening
Op sommige knoppen kunt u met behulp van de knop <?> de functiebeschrijvingen zien of lezen hoe u ze gebruikt.
258A-024