Basishandelingen

In dit hoofdstuk worden de basishandelingen beschreven, zoals het gebruiken van het bedieningspaneel of het plaatsen van het papier. Het gaat hier om handelingen die vaak worden uitgevoerd om de functies van het apparaat te gebruiken.

Onderdelen en de bijbehorende functies

In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan de externe en interne onderdelen van het apparaat en hun functie. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u de toetsen op het bedieningspaneel en het display gebruikt. Onderdelen en de bijbehorende functies

Het apparaat AAN zetten

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u AAN en UIT zet. Het apparaat AAN zetten

Het bedieningspaneel gebruiken

Dit gedeelte beschrijft hoe u het scherm gebruikt voor taken zoals het selecteren van items en het aanpassen van instellingen. Het beschrijft ook hoe u letters en cijfers invoert. Het bedieningspaneel gebruiken

Aanmelden bij het apparaat

Dit gedeelte beschrijft hoe u kunt inloggen wanneer een inlogscherm wordt weergegeven. Aanmelden bij het apparaat

Papier laden

Dit gedeelte beschrijft hoe u het papier in de papierlade en de multifunctionele lade plaatst. Papier laden

Het display aanpassen

Dit gedeelte beschrijft hoe u items opnieuw indeelt om het in het display weergegeven schermen makkelijker te kunnen gebruiken. Het display aanpassen

De standaard instellingen voor functies wijzigen

Dit gedeelte beschrijft hoe u de instelling verandert die aanvankelijk wordt weergegeven wanneer een functie wordt geselecteerd. De standaard instellingen voor functies wijzigen

Instelgeluiden

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het volume van de verschillende systeemgeluiden kunt aanpassen, bijvoorbeeld van het geluid dat u hoort als er een fout is opgetreden. Instelgeluiden

De slaapstand instellen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de slaapstand instelt. De slaapstand instellen
258A-01J