Instelgeluiden

De machine produceert in verschillende situaties geluidssignalen, bijvoorbeeld om aan te geven dat er papier is vastgelopen. U kunt het volume van deze geluiden afzonderlijk instellen.
1
Open het scherm <Volume-instellingen>.
Model aanraakscherm
Druk op ().
Model zwart-wit LCD
Selecteer <Menu> <Voorkeuren> <Volume-instellingen>.
2
Selecteer een instelling.
Optie
Beschrijving
Actie
<Invoersignaal>
Bevestigingssignaal telkens wanneer op een toets op het bedieningspaneel of een knop op het display wordt gedrukt
Selecteer <Aan> (signaal produceren) of <Uit> (geen signaal produceren).
<Signaal invoerfout>
Geluid bij het indrukken van een ongeldige toets, zoals bij het invoeren van een cijfer buiten het toegestane bereik
<Toon voor aanvullen voorraad>
Geluid om aan te geven dat een tonercartridge bijna leeg is
<Waarschuwingssignaal>
Geluid bij een papierstoring of andere fout
<Opdracht gereed-signaal>
Geluid om aan te geven dat een bewerking zoals afdrukken is voltooid
<Waarschuwing energiebesparing>
Geluid om aan te geven dat de slaapstand van de machine wordt geactiveerd of verlaten
258A-032