Gradatie aanpassen

Gradatie verwijst naar de overgang van donker naar licht van de tinten van een kleur. Hoe meer tinten in de gradaties van kleuren die worden afgedrukt, des te natuurlijker de afdrukken. Als de reproduceerbaarheid van kleuren slecht is en de dichtheid en helderheid van afdrukken duidelijk afwijken van de originelen, kunt u een automatische aanpassing of correctie uitvoeren.
Aanpassingen vinden misschien niet effectief plaats als er niet genoeg toner in de tonercartridge zit. Controleer hoeveel toner er nog in de tonercartridges aanwezig is. Als er niet veel meer inzit, adviseren we u tonercartridge te vervangen. De resterende hoeveelheid verbruiksartikelen controleren

Snelle aanpassing

U kunt de gradatie makkelijk aanpassen. Dit type aanpassing kan automatisch worden uitgevoerd na het vervangen van een tonercartridge.
Snelle aanpassing is niet beschikbaar tijdens het afdrukken.
U kunt het apparaat zo instellen dat de correctie automatisch wordt uitgevoerd nadat het apparaat wordt ingeschakeld. <Instellingen automatische correctie>
U kunt het apparaat zo instellen dat de correctie iedere dag op een opgegeven tijdstip automatisch wordt uitgevoerd. <Tijdinstell. autom. gradatie-aanpassing>
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Selecteer <Aanpassing/onderhoud> <Beeldkwaliteit aanpassen> <Autom. gradatie-aanp.>.
3
Selecteer <Snelle aanpassing>.
4
Selecteer <Start>.
De aanpassing start.
258A-06F