Onjuiste afdrukkleuren corrigeren

Er kan sprake zijn van onjuiste afdrukkleuren als de positie van kleuren verschuiven wanneer voor het afdrukken van één afbeelding meerdere tonercartridges nodig zijn. Het gevolg is dat afdrukken er vaag uit kunnen zien. Voer de volgende procedure uit om onjuiste afdrukkleuren te corrigeren. Dit type aanpassing wordt soms automatisch uitgevoerd, bijvoorbeeld als er een tonercartridge is vervangen.
U kunt het apparaat zo instellen dat de correctie automatisch wordt uitgevoerd nadat het apparaat wordt ingeschakeld. <Instellingen automatische correctie>
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Selecteer <Aanpassing/onderhoud>  <Beeldkwaliteit aanpassen>.
3
Selecteer <Correctie onjuiste afdrukkleur>.
4
Selecteer <Start>.
De aanpassing start.
258A-06H