<Toegankelijkheid>

Alle instellingen voor toegang, zoals de schermkleuren omkeren en weergavetijd van meldingen, verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ().
Sterretjes (*)
Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.

<Omwisselen schermkleuren>

Selecteer <Aan> om de schermkleuren om te wisselen. Selecteer <Aan> als het scherm lastig te lezen is, zelfs nadat u de helderheid hebt aangepast met de optie <Helderheid>.
<Uit>
<Aan>

<Helderheid>

U kunt de helderheid van het scherm aanpassen aan de gebruikslocatie van de machine.
Vijf niveaus

<Contrast> *

U kunt het contrast (het verschil tussen lichte en donkere gedeelten) van het scherm aanpassen aan de gebruikslocatie van het apparaat.
Zeven niveaus

<Duur berichtweergave>

Als er twee berichten worden weergegeven op het scherm, bepaalt deze optie hoelang elk bericht wordt weergegeven voordat het volgende bericht opnieuw wordt weergegeven.
1 tot en met 2 tot en met 5 (sec.)

<Schuifsnelheid> *

Selecteer deze optie om de snelheid voor het scrollen (bladeren) op het scherm in te stellen op één van de drie niveaus.
<Langzaam>
<Standaard>
<Snel>

<Type cursorverplaats.> *

Met deze optie kunt u instellen hoe de cursor wordt verplaatst nadat u een teken hebt ingevoerd op het scherm. Selecteer <Automatisch> om de cursor na ongeveer één seconde automatisch achter het ingevoerde teken te plaatsen. Als <Handmatig> is geselecteerd, moet de cursor verplaatsen met .
<Automatisch>
<Handmatig>
258A-05C