<Bestanden gebruiken>

Alle instellingen voor het afdrukken van opgeslagen bestanden verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ().
Sterretjes (*)
Instellingen gemarkeerd met een asterix (*) worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van het model dat u gebruikt, opties, of andere instel-items.

<Algemene instellingen>

Configureer de standaardinstellingen voor het afdrukken uit geheugenmedia.
<Toegangsinstellingen opgesl. bestanden>
U kunt de instellingen veranderen om bestanden die zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat af te drukken, en de methode om ze weer te geven.
<Standaardinstellingen wijzigen (Geheugenmedia afdruk)>
U kunt de standaardinstellingen voor het afdrukken uit geheugenmedia veranderen. De hier geconfigureerde instellingen worden gebruikt als de standaardinstellingen voor het afdrukken uit geheugenmedia. De standaard instellingen voor functies wijzigen
Model aanraakscherm
<Papier>
<Multifunctionele lade>
<Lade 1>
<Lade 2>*
 
<Aantal kopieën>
1 tot 999
 
<2-zijdig afdrukken>
<Uit>
<Type boek>
<Type kalender>
 
<JPEG/TIFF-details instellen>
<Helderheid>
Vijf niveaus
<N op 1>
<Uit>
<2 op 1>
<4 op 1>
<Type origineel>
<Fotoprioriteit>
<Tekstprioriteit>
<Halftonen>
<Gradatie>
<Foutdiffusie>
 
<PDF-details instellen>
<Helderheid>
Zeven niveaus
<N op 1>
<Uit>
<2 op 1>
<4 op 1>
<6 op 1>
<8 op 1>
<9 op 1>
<16 op 1>
<Afdrukbereik>
<Alle pagina's>
<Opgegeven pagina's>
<Vergroten/verkleinen vlgns papierformaat>
<Uit>
<Aan>
<Afdrukgebied vergroten>
<Uit>
<Aan>
<Opmerkingen afdrukken>
<Uit>
<Automatisch>
<Andere instellingen>
<Halftonen>
<Foutdiffusie>
    <Uit>
    <Aan>
<Resolutie/gradatie>*
    <Tekst>
        <Resolutie>
        <Gradatie>
    <Illustraties>
        <Resolutie>
        <Gradatie>
    <Afbeelding>
        <Resolutie>
        <Gradatie>
<Puur zwarte tekst>
<Uit>
<Aan>
<Zwarte overdruk>*
<Uit>
<Aan>
<RGB-bronprofiel>
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Geen>
<CMYK-simulatieprofiel>
<JapanColor(Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
<Euro Standard v1.00(Canon)>
<Geen>
<Grijswaardenprofiel gebruiken>
<Uit>
<Aan>
<Uitvoerprofiel>
<Tekst>
    <Normaal>
    <Foto>
    <TR Normaal>
    <TR Foto>
<Illustraties>
    <Normaal>
    <Foto>
    <TR Normaal>
    <TR Foto>
<Afbeelding>
    <Normaal>
    <Foto>
    <TR Normaal>
    <TR Foto>
<Afstemmethode>
<Perceptueel>
<Verzadiging>
<Colorimetrisch>
<Samengestelde overdruk>
<Uit>
<Aan>
<Grijswaardeconversie>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniforme RGB>
<Afdrukkwaliteit>
<Densiteit>*
    Geel / Magenta / Cyaan / Zwart
        17 niveaus
    <Fijnaanpassing>
        <Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart>
            <Hoog>/<Medium>/<Laag>
                17 niveaus
<Tonerbesparing>
    <Uit>
    <Aan>
<Gradatie>
    <Hoog 1>
    <Hoog 2>
<Fijnaanpassing densiteit>
Vijf niveaus
<Resolutie>
    <1200 dpi>
    <600 dpi>
<Speciale gladmaakmodus>
    <Modus 1>
    <Modus 2>
    <Modus 3>
    <Modus 4>
    <Modus 5>
    <Modus 6>
<Tonervolumecorrectie>
    <Standaard>
    <Gradatieprioriteit>
    <Tekstprioriteit>
<Lijnverwerking>
    <Resolutieprioriteit>
    <Gradatieprioriteit>
<Breedteaanpassing>
    <Uit>
    <Aan>
<Geavanceerd gladmaken>
    <Geavanceerd gladmaken>
        <Uit>
        <Niveau 1>
        <Niveau 2>
    <Toepassen op illustraties>*
        <Uit>
        <Aan>
    <Toepassen op tekst>*
        <Uit>
        <Aan>
<Vloeiender gradaties>
    <Vloeiender gradaties>
        <Uit>
        <Niveau 1>
        <Niveau 2>
    <Toepassen op illustraties>*
        <Uit>
        <Aan>
    <Toepassen op afbeeldingen>*
        <Uit>
        <Aan>
Model zwart-wit LCD
<Aantal kopieën>
1 tot en met 999
 
<Kleurmodus>
<Kleur>
<Zwart-wit>
 
<Papier>
<MF-lade>
<Lade 1>
<Lade 2>*
 
<2-zijdig afdrukken>*
<Uit>
<Type boek>
<Type kalender>
 
<JPEG/TIFF-det. inst.>
<N op 1>
<Uit>
<2 op 1>
<4 op 1>
<Type origineel>
<Fotoprioriteit>
<Tekstprioriteit>
<Helderheid>
5 niveaus
<Halftonen>
<Gradatie>
<Foutdiffusie>
 
<PDF-details instellen>
<Helderheid>
7 niveaus
<N op 1>
<Uit>
<2 op 1>
<4 op 1>
<6 op 1>
<8 op 1>
<9 op 1>
<16 op 1>
<Afdrukbereik>
<Alle pagina's>
<Opgegeven pagina's>
<Vergroten/verkleinen vlgns papierformaat>
<Uit>
<Aan>
<Afdrukgebied vergroten>
<Uit>
<Aan>
<Opmerkingen afdrukken>
<Uit>
<Automatisch>
<Overige>
<Halftonen>
<Foutdiffusie>
    <Uit>
    <Aan>
<Resolutie/gradatie>*
    <Tekst>
        <Resolutie>
        <Gradatie>
    <Illustraties>
        <Resolutie>
        <Gradatie>
    <Afbeelding>
        <Resolutie>
        <Gradatie>
<Puur zwarte tekst>
<Uit>
<Aan>
<Zwarte overdruk>*
<Uit>
<Aan>
<RGB-bronprofiel>
<sRGB>
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Geen>
<CMYK-simulatieprofiel>
<JapanColor (Canon)>
<U.S. Web Coated v1.00 (Canon)>
<Euro Standard v1.00>
<Geen>
<Grijsw.profiel gebr.>
<Uit>
<Aan>
<Uitvoerprofiel>
<Tekst>
    <Normaal>
    <Foto>
    <TR Normaal>
    <TR Foto>
<Illustraties>
    <Normaal>
    <Foto>
    <TR Normaal>
    <TR Foto>
<Afbeelding>
    <Normaal>
    <Foto>
    <TR Normaal>
    <TR Foto>
<Afstemmethode>
<Perceptueel>
<Verzadiging>
<Colorimetrisch>
<Samengestelde overdruk>
<Uit>
<Aan>
<Grijswaardeconversie>*
<sRGB>
<NTSC>
<Uniforme RGB>
<Afdrukkwaliteit>
<Densiteit>*
    <Densiteit>
        <Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart>
            17 niveaus
    <Densiteit (fijnaanp.)>
        <Geel>/<Magenta>/<Cyaan>/<Zwart>
            <Hoog>/<Medium>/<Laag>
                17 niveaus
<Tonervolumecorrectie>
    <Standaard>
    <Gradatieprioriteit>
    <Tekstprioriteit>
<Tonerbesparing>
    <Uit>
    <Aan>
<Gradatie>
    <Hoog 1>
    <Hoog 2>
<Fijnaanpassing densiteit>
    Vijf niveaus
<Resolutie>
    <1200 dpi>
    <600 dpi>
<Speciale gladmaakmodus>
    <Modus 1>
    <Modus 2>
    <Modus 3>
    <Modus 4>
    <Modus 5>
    <Modus 6>
<Lijnverwerking>
    <Resolutieprioriteit>
    <Gradatieprioriteit>
<Breedteaanpassing>
    <Uit>
    <Aan>
<Geavanceerd gladmaken>
    <Geavanceerd gladmaken>
        <Uit>
        <Niveau 1>
        <Niveau 2>
    <Toepassen op illustraties>*
        <Uit>
        <Aan>
    <Toepassen op tekst>*
        <Uit>
        <Aan>
<Vloeiender gradaties>
    <Vloeiender gradaties>
        <Uit>
        <Niveau 1>
        <Niveau 2>
    <Toepassen op illustraties>*
        <Uit>
        <Aan>
    <Toepassen op afbeeldingen>*
        <Uit>
        <Aan>
<Standaard weergave-instellingen> *
Selecteer Voorbeeld / Details als de methode om bestanden in een USB-geheugenapparaat weer te geven.
<Voorbeeld>
<Details>
<Standaardinstellingen bestandssortering>
Geef aan of u de bestanden op een USB-geheugenapparaat oplopend of aflopend wilt sorteren op bestandsnaam of datum.
<Naam (oplopend)>
<Naam (aflopend)>
<Datum/tijd (oplopend)>
<Datum/tijd (aflopend)>
<Weergavestijl bestandsnaam>
Geef aan of u korte of lange namen wilt weergeven voor bestanden op een USB-geheugenapparaat.
<Korte bestandsnaam>
<Lange bestandsnaam>

<Instellingen geheugenmedia>

Schakel de functies van een USB-geheugenapparaat in of uit.
<Gebruik afdrukfunctie>
Geef aan of gegevens mogen worden afgedrukt die zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat dat is aangesloten op het apparaat. Beperkingen instellen voor het afdrukken via USB
LBP654Cx
<Uit>
<Aan>
LBP653Cdw / LBP613Cdw / LBP611Cn
<Uit>
<Aan>
258A-05U