Het apparaat via afstandsbediening beheren

U kunt de externe UI gebruiken vanaf een webbrowser die op uw smartphone of tablet is geïnstalleerd. Zo kunt u vanaf een mobiel toestel de status van het apparaat controleren en verschillende instellingen realiseren.
Geschikte webbrowsers
De volgende webbrowsers ondersteunen de externe UI voor mobiele toestellen.
Android OS
Chrome
iOS
Safari

De externe UI vanaf mobiele toestellen starten

Voer het IP adres van het apparaat in de op de webbrowser en start zo de externe UI. Bevestig vooraf het IP-adres dat op het apparaat is ingesteld (Netwerkinstellingen weergeven). Als het u niet bekend is, vraag het dan aan de netwerkbeheerder.
1
Start de webbrowser op het mobiele toestel.
2
Typ ‘http://<het IP-adres van het apparaat>/’ in de invoerkolom voor het adres.
Als u een IPv6-adres wilt gebruiken, typt u dit adres tussen haakjes.
Voorbeeld: http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/
Er zijn enkele items die niet worden weergegeven in de 'Smartphone-versie' van de externe UI. Raadpleeg de 'PC-versie' als u alle items wilt bevestigen.
258A-03X