Netwerkinstellingen weergeven

Het IP-adres is niet goed geconfigureerd als dit wordt weergegeven als "0.0.0.0".
Als u het apparaat aansluit op een switching hub of bridge, kan er sprake zijn van een verbindingsfout, zelfs wanneer het IP-adres goed is geconfigureerd. Dit probleem kunt u oplossen door een bepaald vertragingsinterval in te stellen waarna het apparaat mag gaan communiceren. Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk
U kunt een lijst afdrukken met de huidige netwerkinstellingen. Lijst gebruikersgegevens/Gegevenslijst systeembeheer

IPv4-instellingen weergeven

<Statusmonitor> ( <Netwerkinformatie>  <IPv4>  Selecteer de te bekijken instelling  Controleer de instellingen

IPv6-instellingen weergeven

<Statusmonitor> ( <Netwerkinformatie>  <IPv6>  Selecteer de te bekijken instelling  Controleer de instellingen

Het MAC-adres weergeven voor Bedraad LAN

1
Selecteer <Menu> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Selecteer <Voorkeuren>  <Netwerk>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij het apparaat
3
Selecteer <Instellingen Ethernet-stuurprogramma>.
Het MAC-adres wordt weergegeven.

Het MAC-adres en informatie weergeven voor Draadloos LAN

1
Selecteer <Menu> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Selecteer <Voorkeuren>  <Netwerk>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij het apparaat
3
Selecteer <Instellingen draadloos LAN>.
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
5
Selecteer <Verbindingsinfo> / <Gegevens draadloos LAN>.
6
Selecteer de instelling die u wilt weergeven.
Beveiligingsinformatie bekijken
Om informatie over WEP en WPA/WPA2-PSK te bekijken, hanteert u de volgende procedure.
Model aanraakscherm
Selecteer <Beveiligingsinstellingen>.
Model zwart-wit LCD
<Beveiligingsinstellingen>   Selecteer het weergegeven beveiligingsprotocol  Selecteer de te bekijken instelling
Het scherm <Statusmonitor> bekijken
<Status draadloos LAN> en <Nieuwste foutgegevens> kunt u bekijken in <Statusmonitor> ().
Model aanraakscherm
<Statusmonitor>  <Netwerkinformatie>  <Type netwerkverbinding>  Selecteer de te bekijken instelling
Model zwart-wit LCD
  <Netwerkinformatie>  <Netwerkverbindingsmethode>  <Verbindingsinformatie>  Selecteer de te bekijken instelling
258A-010