Instellen met behulp van de installatiehandleiding

Als het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld (Het apparaat AAN zetten), start de instelhandleiding om u te helpen de begininstellingen van het apparaat te realiseren, door de scherm-leidraad te volgen. In de instelhandleiding worden de instelschermen in deze volgorde weergegeven.
Stap 1
Stel de taal in die moet worden gebruikt op het bedieningsscherm of in rapporten, en tevens het land of de regio waar het apparaat wordt gebruikt.
1
Selecteer een taal.
2
Voor een Model aanraakscherm, selecteert u <Ja>.
3
Selecteer een land of regio.
Stap 2
De datum / tijd van de machine instellen.
1
Selecteer een tijdzone.
Wat is UTC?
Coordinated Universal Time (UTC) is de belangrijkste standaardtijd waarmee de wereld klokken en tijd regelt. Het instellen van een juiste UTC-tijdzone is vereist voor internetcommunicatie.
2
Voer de datum en tijd in en druk op <Toepassen> ().
 Model aanraakscherm
Tik op het invoerveld, en stel de huidige datum en tijd in.
 Model zwart-wit LCD
Druk op  of  om de cursor te verplaatsen en voer de datum en tijd in met behulp van de numerieke toetsen.
Stap 3
Stel een pincode voor toegang tot de externe UI. Omdat de externe UI kan worden gebruikt om de apparaatinstellingen vanaf een computer te veranderen, wordt het instellen van een pincode aanbevolen.
1
Selecteer <Ja>.
Als u <Nee> selecteert, wordt de pincode niet ingesteld, en de instelhandleiding gaat verder naar stap 4.
U kunt de maatregelen voor toegangsbeveiliging van de externe UI ook later instellen. Een pincode instellen voor UI op afstand
2
Voer de pincode in en selecteer dan <Toepassen> ().
3
Voer dezelfde pincode in en druk weer op <Toepassen> ().
Stap 4
Realiseer de instellingen om met behulp van het draadloos LAN, verbinding te maken met het netwerk.
1
Selecteer <Ja>.
Als u <Nee> selecteert, wordt draadloos LAN niet ingesteld, en de instelhandleiding gaat verder naar stap 5.
2
Selecteer <OK>.
3
Selecteer de instelmethode.
Raadpleeg Verbinding maken met een draadloos LAN voor meer informatie over het draadloos LAN.
Stap 5
De sneltoets met referentie 'Application Library (Toepassingenbibliotheek)' wordt weergegeven in het scherm Start U kunt de beschrijving van iedere functie lezen.
1
Om de installatiehandleiding te voltooien, selecteert u <Einde>.
 
Als de installatiehandleiding is voltooid, verschijnt het scherm Start.
258A-00A