Het apparaat AAN zetten

Dit gedeelte beschrijft hoe u het apparaat AAN zet.
1
Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
2
Druk op de hoofdschakelaar.
Het Start-scherm verschijnt. Bedieningspaneel
U kunt kiezen welk scherm verschijnt nadat het apparaat AAN is gezet. <Standaardscherm na opstart/herstel>
258A-020