De datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in voor het apparaat. De datum en tijd worden gebruikt als de referentie voor de functies die de tijd specificeren, en daarom moeten ze nauwkeurig worden ingesteld.

De tijdzone instellen

Als de instelling van de tijdzone wordt veranderd, worden de waarden bij <Huidige datum/tijd instellen> automatisch aangepast.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Selecteer <Voorkeuren> <Timer-/energie-instellingen> <Instellingen Datum en tijd> <Tijdzone>.
3
Selecteer de tijdzone.
Wat is UTC?
Coordinated Universal Time (UTC) is de belangrijkste tijdstandaard waarmee de wereld klokken en tijd regelt. Tijdverschillen zijn aanwezig, afhankelijk van het land of de regio waar het apparaat wordt gebruikt. Voor Internetcommunicatie is de instelling van de juiste UTC-tijdzone vereist.

De huidige datum en tijd instellen

1
Selecteer <Menu> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Selecteer <Voorkeuren> <Timer-/energie-instellingen>  <Huidige datum/tijd instellen>.
3
Voer de datum en tijd in.
Model aanraakscherm
Tik op het invoerveld, en stel de huidige datum en tijd in.
Model zwart-wit LCD
Druk op  of  om de cursor te verplaatsen en voer de datum en tijd in met behulp van de numerieke toetsen.
4
Druk op <Toepassen> ().
Selecteer een waarde voor <Tijdzone> voordat u de huidige datum en tijd gaat instellen. Als u de waarde voor <Tijdzone> later wijzigt, worden de huidige datum en tijd automatisch aangepast.
Het weergaveformaat van de datum respectievelijk tijd kan worden veranderd.
<Datumnotatie>
<Tijdnotatie>

De zomertijd instellen

Als u de zomertijd inschakelt, moet u de periode voor de zomertijd opgeven.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Selecteer <Voorkeuren> <Timer-/energie-instellingen> <Instellingen Datum en tijd> <Zomertijdinstellingen>.
3
Selecteer <Uit> of <Aan> in <Zomertijd>.
Als u <Aan> selecteert, selecteer dan ook <Begindatum> en <Einddatum>, en stel de maand en dag in voor ieder item. Om de dag in te stellen, geeft u 'welke dag van de week' op.
4
Selecteer <Toepassen>.
258A-00C