De verbinding instellen met behulp van de WPS Drukknop-modus

Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor de drukknop-modus van WPS, kunt u eenvoudig een verbinding configureren via de WPS-knop.
De instructies voor de draadloze router kunnen per apparaat verschillen. Raadpleeg de handleiding van de router voor hulp.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Selecteer <Voorkeuren>  <Netwerk>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij het apparaat
3
Selecteer <Instellingen draadloos LAN>.
Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, selecteert u <Ja>.
4
Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
5
Selecteer <WPS-drukknopmethode>.
6
Selecteer <Ja>.
7
Druk de WPS-knop op de draadloze router in en houdt de knop ingedrukt.
U moet de knop binnen 2 minuten na het selecteren van <Ja> in stap 6 indrukken.
Afhankelijk van het netwerkapparaat, moet u de knop 2 seconden of langer ingedrukt houden. Raadpleeg de handleiding van de router voor hulp.
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren
Selecteer <Sluiten> en ga terug naar stap 5.
8
Wacht totdat het bericht <Verbonden.> wordt weergegeven.
9
Selecteer <Sluiten>.
Wacht enkele minuten totdat het IP-adres en andere items automatisch zijn ingesteld.
Signaalsterkte
Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding met het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received Signal Strength Indication).
U kunt het IP-adres handmatig instellen. IP-adressen instellen
Omdat het apparaat is aangesloten op een draadloos LAN netwerk, wordt het pictogram Wi-Fi weergegeven in het scherm Start of het scherm Basisfuncties van iedere functie. Basisschermen
Het stroomverbruik verminderen
U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. <Energiebesparingsmodus>
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt, wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel uitmaken van hetzelfde subnet.
258A-00K