De verbinding instellen met behulp van de WPS-pincodemodus

Als uw draadloze router ondersteuning biedt voor de WPS PIN-modus, genereert u een pincode met de machine en registreert u deze code op het netwerkapparaat.
De instructies voor de draadloze router kunnen per apparaat verschillen. Raadpleeg de handleiding van de router voor hulp.
Vanaf een computer
1
Ga in een browser naar de instellingen van de draadloze router en geef het scherm weer voor het invoeren van een WPS PIN-code.
Raadpleeg voor meer informatie de handleiding of Help van de router.
Vanaf het bedieningspaneel
2
Selecteer <Menu> in het scherm Start. Het scherm Start
3
Selecteer <Voorkeuren>  <Netwerk>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, voert u de juiste combinatie van ID en pincode in. Aanmelden bij het apparaat
4
Selecteer <Instellingen draadloos LAN>.
Als het bericht <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> wordt weergegeven, selecteert u <Ja>.
5
Lees het bericht dat wordt weergegeven en selecteer <OK>.
6
Selecteer <WPS-pincodemodus>.
7
Selecteer <Ja>.
De pincode wordt gegenereerd, en weergegeven op het scherm.
Vanaf een computer
8
Registreer de gegenereerde pincode op de draadloze router.
Registreer de pincode in het installatiescherm zoals weergegeven in stap 1.
U moet de pincode binnen 10 minuten na het selecteren van <Ja> in stap 7 registreren.
Als er een foutbericht verschijnt tijdens het installeren
Selecteer <Sluiten> en ga terug naar stap 6.
Vanaf het bedieningspaneel
9
Wacht totdat het bericht <Verbonden.> wordt weergegeven.
10
Selecteer <Sluiten>.
Wacht enkele minuten totdat het IP-adres en andere items automatisch zijn ingesteld.
Signaalsterkte
Als voor een verbinding meerdere draadloze routers beschikbaar zijn, maakt de machine verbinding met het apparaat met het krachtigste signaal. De signaalsterkte wordt gemeten met behulp van RSSI (Received Signal Strength Indication).
U kunt het IP-adres handmatig instellen. IP-adressen instellen
Omdat het apparaat is aangesloten op een draadloos LAN netwerk, wordt het pictogram voor Wi-Fi weergegeven in het scherm Start of het scherm Basisfuncties van iedere functie. Basisschermen
Het stroomverbruik verminderen
U kunt instellen dat de <Energiebesparingsmodus> van het apparaat moet worden geactiveerd als er bepaalde signalen van de draadloze router worden ontvangen. <Energiebesparingsmodus>
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. Als dit gebeurt, wordt de verbinding gehandhaafd op voorwaarde dat het apparaat en de computer nog steeds deel uitmaken van hetzelfde subnet.
258A-00L