SMB configureren

 
SMB (Server Message Block) is een protocol voor het delen van bronnen, zoals bestanden en printers, bij meerdere apparaten in een netwerk. U hebt het nodig op het apparaat als een gedeelde printer op een SMB netwerk te configureren. Afhankelijk van het netwerk, moet u de NetBIOS-naam en een werkgroepnaam instellen.
NetBIOS-naam
In een Windows-netwerk dat NetBIOS gebruikt, worden NetBIOS-namen gebruikt voor het identificeren van netwerkcomputers, maar ook voor bestandsdeling en andere netwerkservices. De meeste computers gebruiken de computernaam als de NetBIOS-naam.
Werkgroepnaam
Een werkgroepnaam is een naam om meerdere computers te groeperen, zodat deze in een Windows-netwerk de beschikking krijgen over eenvoudige netwerkfuncties, zoals bestandsdeling. Geef de werkgroepnaam op om aan te geven van welke groep de machine deel uitmaakt.
Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand.
1
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. Scherm van externe UI
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]  [SMB-instellingen].
4
Klik op [Bewerken].
5
Geef de vereiste instellingen op.
[NetBIOS-naam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de NetBIOS-naam van het apparaat.
[Werkgroepnaam]
Gebruik alfanumerieke tekens voor de naam van de werkgroep waarvan het apparaat deel uitmaakt.
NetBIOS-namen of werkgroepnamen die beginnen met een sterretje (*) kunnen niet worden geregistreerd op een WINS-server.
6
Klik op [OK].
7
Start de machine opnieuw op.
Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
258A-01A