Ορισμός Δικαιωμάτων Πρόσβασης

Προστατεύστε τη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επιτρέποντας τη χρήση της μόνο σε χρήστες με δικαιώματα πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε ξεχωριστά δικαιώματα πρόσβασης για τους διαχειριστές συστήματος, τους γενικούς χρήστες και το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Μετά τη ρύθμιση των δικαιωμάτων πρόσβασης, ο χρήστης πρέπει να εισάγει ένα αναγνωριστικό και έναν κωδικό PIN για να αλλάξει τις ρυθμίσεις.
 
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό με δικαιώματα πλήρους πρόσβασης που ονομάζεται «Κωδικός Υπεύθυνου Συστήματος» για έναν διαχειριστή συστήματος. Η καταχώρηση λογαριασμού που ονομάζεται «Κωδικός τμήματος» σας επιτρέπει τη διαχείριση των γενικών χρηστών. Χρησιμοποιώντας έναν Κωδικό τμήματος, μπορείτε να ορίσετε κωδικό PIN για τη χρήση αυτής της συσκευής και να παρακολουθείτε τον αριθμό των σελίδων που εκτυπώνονται για κάθε κωδικό τμήματος. Καθορίζοντας PIN πρόσβασης στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Κωδ. Υπεύθυνου Συστήματος
Ο Κωδικός Υπεύθυνου Συστήματος είναι ένας λογαριασμός με δικαιώματα πλήρους πρόσβασης. Εάν καθορίσετε έναν Κωδικό Υπεύθυνου Συστήματος, θα πρέπει να συνδεθείτε στη συσκευή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Κωδικού Υπεύθυνου Συστήματος για να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία που απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή, όπως οι επιλογές <Δίκτυο> και <Ρυθμίσεις διαχείρισης>. Συνιστούμε να ορίσετε και να καταχωρήσετε Κωδικό Υπεύθυνου Συστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση, οποιοσδήποτε θα μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις της συσκευής. Μπορεί να αποθηκευτεί μόνο ένας Κωδικός Υπεύθυνου Συστήματος. Καθορισμός Κωδικού και PIN Υπεύθυνου Συστήματος
Κωδικός τμήματος (Department ID Management)
Μπορείτε να καθορίσετε δικαιώματα πρόσβασης για έναν χρήστη (ή ομάδα χρηστών) αποθηκεύοντας έναν Κωδικό Τμήματος. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλούς Κωδικούς Τμημάτων. Εάν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη η χρήση Κωδικών Τμημάτων, εμφανίζεται μια οθόνη σύνδεσης και ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον προσωπικό του Κωδικό Τμήματος και το PIN για να χρησιμοποιήσει τη συσκευή. Μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες, όπως ο αριθμός των σελίδων που έχουν εκτυπωθεί για κάθε Κωδικό τμήματος. Διαμόρφωση της Λειτουργίας Διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων
Κωδικός PIN Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) (Remote UI Access PIN)
Πρόκειται για κωδικό PIN που αφορά τη χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Μόνο οι χρήστες που γνωρίζουν το PIN έχουν πρόσβαση στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Ρύθμιση PIN για το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
24YS-040