Ρύθμιση PIN για το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα PIN για πρόσβαση στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν κοινό κωδικό PIN.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η Διαχείριση κωδικών τμημάτων, δεν είναι απαραίτητη η ρύθμιση αυτή. Διαμόρφωση της Λειτουργίας Διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [License/Other] [Remote UI Settings].
4
Κάντε κλικ στο [Edit].
5
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use Remote UI Access PIN] και ορίστε το PIN.
[Use Remote UI Access PIN]
Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, θα πρέπει να εισαγάγετε PIN για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
[Set/Change PIN]
Για να ορίσετε ή να αλλάξετε ένα PIN, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και εισαγάγετε τον ίδιο αριθμό και στα δύο πλαίσια κειμένου [PIN] και [Confirm].
6
Κάντε κλικ στο [OK].
Χρήση του πίνακα λειτουργίας
Μπορείτε να προσπελάσετε τις ρυθμίσεις για το PIN πρόσβασης στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από την επιλογή <Μενού> στην οθόνη Αρχική. <Ρυθμίσεις Remote UI>
Εάν γίνεται αρχικοποίηση στις <Ρυθμίσεις διαχείρισης>
Αρχικοποιείται και ο κωδικός PIN για πρόσβαση στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Μετά την αρχικοποίηση, ορίστε ξανά τον κωδικό PIN. <Αρχικοποίηση Μενού>
24YS-043