Περιορισμός εκτύπωσης από υπολογιστή

Μπορείτε να μειώσετε δραστικά τους κινδύνους διαρροής πληροφοριών, καθιστώντας εκτυπώσιμα έγγραφα από υπολογιστή μόνο τα έγγραφα ασφαλούς εκτύπωσης (Εκτύπωση ενός εγγράφου προστατευμένου με PIN (Ασφαλής εκτύπωση)).
Μοντέλο Οθόνης Αφής
<Μενού>  <Ρυθμίσεις λειτουργίας>  <Ασφαλής Εκτύπωση>  <Απαγόρευση εργασιών εκτυπωτ>  <On> <Εφαρμογή>  Επανεκκινήστε τη συσκευή
Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD
<Μενού>  <Ρυθμίσεις λειτουργίας>  <Ασφαλής Εκτύπωση>  <Περιορισμός εργασιών εκτυπωτών>  <On>  Επανεκκινήστε τη συσκευή
24YS-04L