Περιορισμός των λειτουργιών της συσκευής

Ορισμένες από τις λειτουργίες της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούνται σπάνια ή να παρέχουν τη δυνατότητα για εσφαλμένη χρήση. Για λόγους ασφάλειας, η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί να περιορίζει τις δυνατότητές της, με μερική ή πλήρη απενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών.
Περιορισμός εκτύπωσης από υπολογιστή
Μπορείτε να περιορίσετε την «εκτύπωση από υπολογιστή» έτσι ώστε να εκτελούνται εργασίες εκτύπωσης μόνο εάν εισαχθεί το PIN στη συσκευή. Περιορισμός εκτύπωσης από υπολογιστή
Περιορισμός λειτουργιών USB
Η σύνδεση USB επιτρέπει την εύκολη σύνδεση με περιφερειακές συσκευές, αλλά μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ως προς την ασφάλεια, όπως διαρροή πληροφοριών. Μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση USB με υπολογιστή ή την αποθήκευση σε συσκευή μνήμης USB. Περιορισμός λειτουργιών USB
Απενεργοποίηση επικοινωνίας HTTP
Όταν δεν εκτελείτε λειτουργίες μέσω του δικτύου, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσω σύνδεσης USB, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επικοινωνία HTTP για να αποφευχθεί τυχόν επίθεση χάκερ μέσω της θύρας HTTP. Απενεργοποίηση επικοινωνίας HTTP
Απενεργοποίηση Απομακρυσμένης Διαχείρισης
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες έτσι ώστε να αποφευχθεί μη εξουσιοδοτημένη απομακρυσμένη λειτουργία μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Απενεργοποίηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
24YS-04K