Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)

Μπορείτε να αλλάξετε τις διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Οι περισσότερες από τις ρυθμίσεις μπορούν επίσης να ρυθμιστούν στη συσκευή, αλλά ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να ρυθμιστούν μόνο μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Η ενότητα αυτή περιγράφει τη βασική ροή αλλαγής των ρυθμίσεων της συσκευής με τη χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Μπορείτε να αλλάξετε μερικές ρυθμίσεις μόνο όταν έχετε συνδεθεί σε λειτουργία υπεύθυνου συστήματος.
Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να απαιτούν λειτουργίες διαφορετικές από αυτές που περιγράφεται εδώ.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στη ρύθμιση που θέλετε να διαμορφώσετε στο μενού που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
4
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να εμφανίσετε τη σελίδα που επιθυμείτε.
5
Κάντε κλικ στο [Edit].
6
Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
7
Κάντε κλικ στο [OK].
8
Επανεκκινήστε τη συσκευή, όπως απαιτείται.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.
Για πληροφορίες σχετικά με το αν πρέπει να επανεκκινήσετε τη συσκευή, δείτε το μήνυμα στην οθόνη επεξεργασίας.
24YS-050