Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας))

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να χειριστείτε τη συσκευή από απόσταση, μπορείτε να ελέγχετε τα έγγραφα που είναι σε αναμονή για εκτύπωση ή την κατάσταση της συσκευής. Μπορείτε επίσης να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χωρίς να φύγετε από το γραφείο σας, γεγονός το οποίο διευκολύνει τη διαχείριση συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για τη χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), δείτε την ενότητα Περιβάλλον συστήματος.
Λειτουργίες του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Βασικές πληροφορίες για το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
24YS-04W