Επιλογές

Η εγκατάσταση επιλογών στη συσκευή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε περισσότερες λειτουργίες.

Ποιοι τύποι επιλογών είναι διαθέσιμοι

Επιλογή προαιρετικού εξοπλισμού ανάλογα με τις ανάγκες σας

Προσθήκη συρταριού χαρτιού
24YS-080