Επιλογές Συστήματος

Η απόδοση της συσκευής μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την εγκατάσταση διαφόρων επιλογών του συστήματος.

Κιτ Εκτύπωσης Γραμμωτών Κωδικών

Αυτό το προαιρετικό εξάρτημα σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε γραμμοκώδικες σε διάφορες μορφές. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, εάν θέλετε να εκτυπώσετε γραμμοκώδικες, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία PCL. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Κιτ Εκτύπωσης Γραμμωτών Κωδικών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Barcode Printing Guide (Οδηγός εκτύπωσης γραμμοκώδικα) (εγχειρίδιο PDF).

Καταχώριση άδειας χρήσης

Για να ενεργοποιήσετε ορισμένες προαιρετικές επιλογές συστήματος, πρέπει να αποκτήσετε το σχετικό κλειδί άδειας χρήσης και να το καταχωρίσετε στη συσκευή.

Απόκτηση κλειδιού άδειας χρήσης

Μπορείτε να αποκτήσετε το κλειδί άδειας χρήσης χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web. Αποκτήστε πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης αδειών χρήσης (http://www.canon.com/lms/license) και ακολουθήστε τη σχετική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να εισαγάγετε τους παρακάτω αριθμούς.
Αριθμός πρόσβασης άδειας χρήσης
Ελέγξτε τον αριθμό πρόσβασης άδειας χρήσης που αναγράφεται στο πιστοποιητικό αριθμού πρόσβασης άδειας χρήσης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προαιρετικού στοιχείου.
Σειριακός αριθμός συσκευής
Ελέγξτε τον σειριακό αριθμό από τον πίνακα λειτουργίας.
<Έλεγχος Κατάστασης> <Πληροφορίες συσκευής>  <Αριθμός Σειράς>

Καταχώρηση κλειδιού άδειας χρήσης

1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις διαχείρισης>.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, εισάγετε τον σωστό κωδικό και PIN. Σύνδεση στη συσκευή
3
Επιλέξτε <Άδεια/Άλλο> <Αποθήκευση άδειας>.
4
Επιβεβαιώστε το μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη και πατήστε <OK>.
5
Εισαγάγετε το κλειδί άδειας χρήσης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα και πατήστε <Εφαρμογή>.
Η καταχώρηση ξεκινά. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα <Ολοκλήρωση εγκατάστασης. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν αφού απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ο κύριος διακόπτης.>.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα <Δεν υπάρχει η λειτουργία που απαιτείται για την εγκατάσταση.>, ενεργοποιήστε τις λειτουργίες που απαιτούνται για την ενεργοποίηση του προαιρετικού στοιχείου και καταχωρίστε ξανά το κλειδί της άδειας χρήσης.
6
Επιλέξτε <Κλείσιμο>.
7
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
24YS-082