Σύνδεση στη συσκευή

Εάν είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων ή είναι ενεργοποιημένα τα αναγνωριστικά διαχειριστή συστήματος, πρέπει να συνδεθείτε πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Όταν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εισαγάγετε τον κωδικό τμήματος και το PIN.
1
Εισαγάγετε τον κωδικό.
1
Επιλέξτε <Κωδικός Τμήματος> ή <Κωδ. Υπεύθυνου Συστ.>.
2
Εισαγάγετε τον κωδικό.
Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένο PIN, συνεχίστε με το βήμα 3.
2
Εισαγάγετε το PIN.
1
Επιλέξτε <PIN>.
2
Εισαγάγετε το PIN.
3
Πατήστε <Σύνδεση> ().
Η οθόνη σύνδεσης θα αντικατασταθεί από την οθόνη Αρχική.
Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, επιλέξτε <Αποσύνδεση> () για να εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης.
24YS-02A