Βασικές Λειτουργίες

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες, όπως ο τρόπος χρήσης του πίνακα λειτουργίας ή ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού, οι οποίες εκτελούνται συχνά προκειμένου να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της συσκευής.

Τα εξαρτήματα και οι λειτουργίες τους

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα εξωτερικά και εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής και οι λειτουργίες τους, καθώς επίσης και ο τρόπος χρήσης των πλήκτρων στον πίνακα λειτουργίας και ο τρόπος προβολής της οθόνης. Τα εξαρτήματα και οι λειτουργίες τους

Ενεργοποίηση της συσκευής

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής. Ενεργοποίηση της συσκευής

Χρήση του πίνακα λειτουργίας

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται με ποιον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη για την εκτέλεση εργασιών, π.χ. επιλογή στοιχείων και προσαρμογή ρυθμίσεων. Περιγράφεται επίσης και ο τρόπος εισαγωγής χαρακτήρων και αριθμών. Χρήση του πίνακα λειτουργίας

Σύνδεση στη συσκευή

Στη ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος σύνδεσης όταν εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης. Σύνδεση στη συσκευή

Τοποθέτηση χαρτιού

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης του χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού και στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Τοποθέτηση χαρτιού

Προσαρμογή της οθόνης

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος επαναδιευθέτησης των εμφανιζόμενων στοιχείων, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η χρήση της οθόνης. Προσαρμογή της οθόνης

Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για τις λειτουργίες

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος αλλαγής της ρύθμισης που εμφανίζεται αρχικά όταν επιλέγεται μια λειτουργία. Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για τις λειτουργίες

Ρύθμιση ήχων

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης της έντασης των διάφορων ήχων της συσκευής, όπως αυτοί που παράγονται όταν παρουσιάζεται ένα σφάλμα. Ρύθμιση ήχων

Είσοδος σε κατάσταση αναστολής

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης της κατάστασης αναστολής. Είσοδος σε κατάσταση αναστολής
24YS-01J