Ρύθμιση ήχων

Η συσκευή παράγει ήχους σε διάφορες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν συμβεί εμπλοκή χαρτιού ή σφάλμα. Μπορείτε να ορίσετε την ένταση του κάθε ήχου μεμονωμένα.
1
Εμφανίζεται η οθόνη <Ρυθμίσεις έντασης>.
Μοντέλο οθόνης αφής
Πατήστε ().
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
Επιλέξτε <Μενού> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις έντασης>.
2
Επιλέξτε μια ρύθμιση.
Ρύθμιση
Περιγραφή
Ενέργεια
<Ήχος Πλήκτρων>
Ήχος επιβεβαίωσης κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο στον πίνακα λειτουργίας ή ένα κουμπί στην οθόνη
Επιλέξτε <On> (αναπαραγωγή ήχου) ή <Off> (μη αναπαραγωγή ήχου).
<Ήχος Λάθους Ενέργειας>
Ήχος που παράγεται όταν εκτελείται μη έγκυρη λειτουργία πλήκτρων, όπως όταν εισαγάγετε κάποιον αριθμός εκτός του έγκυρου εύρους ρύθμισης
<Ήχος Έλλειψης Αναλώσιμων>
Ήχος που παράγεται όταν η κασέτα γραφίτη είναι σχεδόν άδεια
<Ήχος Προειδοποίησης>
Ήχος που παράγεται όταν προκληθεί εμπλοκή χαρτιού ή άλλο σφάλμα
<Ήχος Τέλους Εργασίας>
Ήχος που παράγεται όταν ολοκληρωθεί μια λειτουργία, όπως εκτύπωση
<Ειδοποίηση Εξοικονόμησ. Ενέργ>
Ήχος που παράγεται όταν η συσκευή εισέρχεται ή εξέρχεται σε/από κατάσταση αναστολής λειτουργίας
24YS-032