Προβολή της τιμής του μετρητή

Μπορείτε να ελέγξετε ξεχωριστά το σύνολο σελίδων που χρησιμοποιήθηκαν για έγχρωμες και ασπρόμαυρες εκτυπώσεις. Ο αριθμός των εκτυπώσεων περιλαμβάνει τις εκτυπώσεις και τη λίστα, καθώς και εκτυπώσεις δεδομένων από υπολογιστές.
Μοντέλο Οθόνης Αφής
  <Έλεγχος Μετρητή>  Ελέγξτε το πλήθος των εκτυπωμένων σελίδων
<113: Σύνολο (Α&Μ/Μικρό)>
Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό σελίδων που έχουν εκτυπωθεί ως ασπρόμαυρες.
<123: Σύνολο (Πλήρες Χρώμα + 1 χρώμα/Μικρό)>
Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό σελίδων που έχουν εκτυπωθεί. ως έγχρωμες.
<Ρυθμ παρακολ> ενεργοποιεί την επικοινωνία με έναν απομακρυσμένο διακομιστή παρακολούθησης. Η εκτέλεση αυτού του στοιχείου επιτρέπει την περιοδική αποστολή πληροφοριών για τη συσκευή στον συνδεδεμένο με τη συσκευή απομακρυσμένο διακομιστή παρακολούθησης.
Η επιλογή <Έλεγχος διαμ. Συσ> σάς επιτρέπει να ελέγχετε τις προαιρετικές μονάδες που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή.
Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD
  <Κατάσταση Συσκευής>  <Έλεγχος Μετρητή>  Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ελέγξετε  Ελέγξτε το πλήθος των εκτυπωμένων σελίδων
<113: Σύνολο (Α&Μ/Μικρό)>
Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό σελίδων που έχουν εκτυπωθεί ως ασπρόμαυρες.
<123: Σύνολο (Πλήρες Χρώμα + 1 χρώμα/Μικρό)>
Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό σελίδων που έχουν εκτυπωθεί. ως έγχρωμες.
24YS-06K